BAE: Hoşgörü Ve Ilımlılık Mesajı

BAE, 47 yıl önce 2 Aralık 1971’deki kuruluşundan beri hayatın çeşitli alanlarında olağanüstü bir ilerleme kaydetmiştir. Söz konusu ilerleme ve gelişmelerin yaşanmasında ülkeyi inşa eden lider Şeyh Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın rolü ise göz ardı edilemez.

BAE, 47 yıl önce 2 Aralık 1971’deki kuruluşundan beri hayatın çeşitli alanlarında olağanüstü bir ilerleme kaydetmiştir. Her alanda ilerleme ve gelişmenin net bir şekilde görülebildiği BAE ‘de, refah ve ilmi gelişme uzaya kadar uzandı. Söz konusu ilerleme ve gelişmelerin yaşanmasında ülkeyi inşa eden lider Şeyh Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın rolü ise göz ardı edilemez.

Küçük ya da büyük hiçbir ülkenin üzerinde durduğu temeller olmaksızın, ayrıca geçmişe bakarak birçok ülkenin ilerleme kaydetmek için izlediği yöntemler incelenmeksizin, çok yönlü bir kültürel ve medeni gelişme sağlaması mümkün değildir.

Küçük ya da büyük herhangi bir ülkenin, hiçbir altyapı oluşturmadan çok yönlü bir kültürel ve medeni gelişme yaşaması mümkün değildir. Tarihin gözden geçirilmesi,  birçok ülkenin ilerleme ve gelişimlerini gerçekleştirmek için benimsediği yöntem ve metotlara bakmak, bunun en iyi unsurlarından biridir. Söz konusu özelliklerin arasındaki en önemli şey ise, halkı için samimi ve dürüst bir ulusal liderliğin varlığıdır. Başarılı bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan sağlam ve doğru bir yaklaşıma ve vizyona sahip olmasıdır. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri yalnızca Arap dünyasında değil, uluslararası arenada dahi parmakla gösterilebilecek niteliktedir.

BAE, 47 yıl önce 2 Aralık 1971’deki kuruluşundan beri hayatın çeşitli alanlarında olağanüstü bir ilerleme kaydetmiştir. Her alanda ilerleme ve gelişmenin net bir şekilde görülebildiği BAE ‘de, refah ve ilmi gelişme uzaya kadar uzandı. Söz konusu ilerleme ve gelişmelerin yaşanmasında ülkeyi inşa eden lider Şeyh Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın rolü ise göz ardı edilemez. Bunun için Arapların en hayırlı ve bilgesi olarak Zayid anılmaktadır çünkü bilgelik ve iyilik onun adıyla ilişkilendirilmiştir ve onun çağından itibaren BAE’de iyilik ve insanlık başlamıştır.

Hikmet, akılcılık, öngörü, doğruluk ve karar verme hakkı. Şeyh Zayid’in gelmesinden sonra samimi liderlerin özellikleri bunlar olmaya başladı. Hâlihazırda devlet başkanı olan Şeyh Halife bin Zayid ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ve Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid’de öylelerdir. BAE liderlerindeki dikkat çeken özellik ise, siyasi, sosyal ve ekonomik güvenliği, istikrarı sağlamak için kullanılan uzak görüşlülük ve öngörü yeteneği olmuştur. Ilımlılık, hoşgörü, çoğulculuk ve ötekinin kabulü gibi kültür değerlerini, ilkelerini ve fikirlerini teşvik etme ve pekiştirme konusunda kabul görmüş rolüyle kendini göstermiştir. Burada vurgulanması gereken, BAE’nin bilge liderliğinin, bu kavram ve kültürü birden fazla hedefe ulaşmak için kullanmaya çalışmasıdır. En önemlilerini ise şöyle özetleyebiliriz:

  • BAE, İslam hakikatini verirken ılımlılık ve hoşgörü kültürünün değerlerini, fikirlerini yaymayı ve birleştirmeyi başardı.
  • BAE, ılımlılık ve hoşgörü kültürünün değerlerini kurarak, uluslararası düzeyde insani ve medeni rolünü dışa açarak, küresel olarak tanınan politik ve ekonomik güç merkezi haline gelmiştir.
  • Ilımlılık ve hoşgörü kültürünün yayılması ve pekiştirilmesi yoluyla BAE halkı Arap, İslam âlemi ve uluslararası düzeylerde örnek bir halk haline geldi.  Burada, Babalarımızın ve atalarımızın inandığı İslam’ın ruhu ve gerçekliğinden doğan bir açık fikirlilik ruhu var.

Arap ülkelerinin istifade etmesi gereken büyük ders ise BAE’nin ılımlılık ve hoşgörü kültürünü yayma ve pekiştirme konusundaki büyük tecrübesidir. Bu, kültür, güvenlik, istikrar, ilerleme, gelişme ve refahın anahtarıdır ve çok gereklidir. Güvenlik ve istikrar olmadan, altyapının ve ekonominin güçlü sütunları hiçbir zaman kurulamaz. Yüce Allah’ın Kuran’da Kureyş suresinde belirttiği gibi; “Kureyş’e imkân sağladığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler! Ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.” Güvenlik ve yaşam arasındaki bu ayrılmaz bağlantı son derece gerekli ve asla bitmek zorunda değil. BAE deneyiminin çok net bir şekilde yaptığı da budur.

BAE, milletler arasında barış, sevgi, hoşgörü, iletişim ve birlikte yaşama gibi kültürel misyonlarını gerçekleştiriyor. Ki bu değerler esas olarak gerçek İslam ve onun soylu değerlerinden türemiş ve türetilmiştir. Çünkü dini değerler unutulmamış ve ihmal edilmemiştir. Ilımlılık, hoşgörü, çoğulculuk ve diyaloğu yayma, sapmayı engelleme niyetiyle kapılarını açıyor, platform ve merkezleri güvence altına alıyor. İslam ve Arap ulusu genelinde ılımlılık, hoşgörü ve anlayış kültürünün merkez haline gelmesi bu bilge devletin çalışmalarının sonucudur. Yüzlerce yıl önce olduğu gibi, hoşgörüyü, ılımlılığı ve ötekini kabullenme kültürünü oluşturmayı amaçlar.

BAE’nin böyle bir kültürün yayılmasına verdiği destek bir metafor ya da retorik değil aksine ispatlanmış bir olgudur. Örneğin:

  1. “Müslüman toplumlarda barışı arttırmak için forum“ Müslüman toplumlarda gerginliğin olduğu bölgelere müdahale etmeyi amaçlıyor. Hedeflerinden bir diğeri ise Kavramları düzeltmek, barış değerlerini sağlamlaştırmak, bilimsel ve entelektüel ürünler üretebilmek.
  2. “ Müslüman Bilgeler Konseyi”… Arabuluculuk olarak tanımlanan dünya çapında önde gelen Müslüman akademisyenlerden oluşan bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Söz konusu kuruluş İslam dünyasında barışı ve birlikte yaşamaya ve mezhepçiliğe karşı mücadeleyi hedefler.
  3. “Dünya Müslüman Toplulukları Konseyi”…Toplumun güvenliğini sağlamak, barışa, hoşgörüye ve şiddete dayalı olmayan kültürü yaygınlaştırmayı hedefleyen; ılımlılık, diyalog, hoşgörü ve anavatanlığa ait değerleri desteklemeyi ve dinsel hoşgörüsüzlüğü ve ötekinin nefretini reddetmeyi ve bu kültürü yaymayı hedefliyor.
  4. Merkez Sağ”… Aşırıcılıkla mücadele etmek için yanlış anlamaları gidermeyi hedefliyor.

Bahsettiğimiz her şey, bu iyi devletin buzdağının sadece görünen kısmı. BAE artık bölge ve dünya ülkeleri için bir örnek ve model haline geldi. BAE’nin 47. Ulusal Günü vesilesiyle bilge ve hikmetli liderlerine tebriklerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan onları koruyup korumasını, güvenlik ve istikrarın zarafetini sürdürmelerini diliyorum.

Yazar: Muhammed Ali El Huseyni-El İttihat