Bahreyn’de İslami Bankacılık Konferansı Başladı

28.11.2018

Bahreyn’de Başlayan İslami Bankacılık Konferansında sunulan bir rapor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını finanse edebilmek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finans için bir alternatif olabileceği vurgusu yapıldı.

Bahreyn’de yapılan İslami Bankacılık Konferansında sunumu yapılan yeni bir rapor, İslami finansın potansiyelini açığa çıkararak, uzun vadeli kalkınma finansmanı için çok ihtiyaç duyulan fon kaynaklarından yararlanabileceğini söyledi. “Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanında İslami Finansmanın Rolü” başlığını taşıyan rapor, İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü IRTI’nın genel müdürü Dr. Sami Al-Süveylem’in Bahreyn’deki 25. Dünya İslami Bankacılık Konferansı’nda bugün başlatıldı

İslami Kalkınma Bankası (ISDB) Grubu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) tarafından yayınlanan İslami Finans Küresel Raporunun ikinci baskısı, İslami finansın kalkınma programlarına yatırım uzun vadede fondan yararlanmasına yardımcı olma potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik adımları vurgulamaktadır. “Uzun Vadeli Yatırımların Finansmanında İslami Finansmanın Rolü” alt başlıkta yer alan rapor, IRTI’nın genel müdürü Dr. Sami el-Süveylem’in Bahreyn’deki 25. Dünya İslami Bankacılık Konferansı’nda sunuldu.

Açılıştan sonra, Dr. Rami Abdelkafi konuya yönelik önemli bulgular ve çeşitli önerileri içeren bir sunum yaptı.

Raporda, sürdürülebilir kalkınma için 2030 küresel gündeminin finanse edilmesine yönelik zorluklara dair küresel perspektifler sunulmakta ve fon finansmanı açığına yönelik İslami finansın beklentilerini ortaya koymaktadır.

Uzun Vadeli Finansman İçin Alternatif Bir Kanal

“Kalkınma ortakları, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için gerekli olan fon ölçeğinin geleneksel finansman kaynaklarının kapsamının ötesine geçtiğini tespit ederek, bunu alternatif kaynaklardan sağlama ihtiyacının altını çiziyor.  Özel sektör fonları yatırım için kullanılabilir olsa da, rapor bu kaynakların çoğunlukla kısa vadeli araçlara yayıldığını tespit etmiştir.”

Rapor Düşük veya negatif getirileri olan kısa vadeli fonlarda 42 trilyon dolar olmasına rağmen. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) için yıllık uzun vadeli finansman açığının 2.4 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Deniliyor ki “Risk paylaşımı ilkelerine dayanan İslami finans, Risk unsurunu ele alır ve bu nedenle uzun vadeli finansmanı harekete geçirmek için alternatif bir kanal sunar.”

Raporda, İslami finansın bu potansiyeli açığa çıkararak, altyapı geliştirmek, eğitim sağlamak, temiz suya erişim sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen sosyal ve ekolojik programlara fon sağlanabileceğini kaydediyor. Bu nedenle de, uzun vadeli yatırımlar için finansmanı çekecek potansiyel mekanizma olarak risk paylaşımını ve varlık destekli finansmanı teşvik etmeyi önermektedir.

Potansiyeli Açığa Çıkarmak İçin Düzenlemeler Yapılması Gerekiyor

Ancak rapor, bu bağlamda İslami finans potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmek için, Buradaki yasal, düzenleyici ve finansal ortamın etkin bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Raporda, düzenleyici ortamı geliştirerek finansal sistemi güçlendirmek ve uzun vadeli finansman için araçların kurumsal çerçevesini ve çeşitliliğini artırmak için önemli önerilerde de bulunuldu.

İslami Finansa İlişkin Küresel Raporlar dizisi, IRTI ve Dünya Bankası Grubu tarafından temsil edilen IsDB Grubunun ortak projesi olarak 2016 yılında başlatıldı. Tunus’ta IsDB Grubunun 43. Yıllık Toplantısı sırasında, 2018 baskısının kısaltılmış bir versiyonunun sunumu Nisan ayında yapılmıştı. Tam rapor ise bu toplantıda sunuldu.

Kaynak: Trade Arabia