Ez Zeyani, Körfez liderlerinin KİK’e olan bağlılıklarını yineledi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri, Körfez liderlerinin KİK birliğini koruma konusuna olan bağlılıklarını dile getirdi. Ez-Zeyani, Yemen’in KİK’in en büyük sorunu olmaya devam ettiğini de vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Dr. Abdullatif Ez-Zeyani, KİK’e üye ülke liderlerinin, konseyin ilke ve amaçları doğrultusunda mevcut ve gelecekteki rolü ile KİK birliğini koruma konusuna olan bağlılıklarını dile getirdi.

KİK’in nihai hedefinin, zorluklar karşısında ortak tepki ilkesini harekete geçirmek olduğunu söyleyen ez-Zeyani, bölgenin karşılaştığı zorlukların değişmesine rağmen sürdüğüne dikkat çekerek, Yemen’in KİK’in en büyük sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı.

KİK’in, bu ittifakın güvenliğini artırmak için güvenlik, sosyal ve ekonomik girişimler ve projeler ile sarf edilen çabalara değinen ez-Zeyani, üye devletler arasında uygulanan ortak altyapı projelerinin istenen stratejik hedeflere ulaştığını belirtti.

Ez-Zeyani, KİK’in ekonomik tabanını genişletme, çeşitlendirme ve koruma ihtiyacını idrak ettiğini söyleyerek, KİK’e üye ülkelerinin bölgesel ve uluslararası müttefiklerle işbirliği içerisinde dünyanın bütün ülkelerine sağladığı insani yardımlara da övgüde bulundu.

Şark’ul Avsat