Dubai’nin yaşam kalitesini iyileştirecek ‘50 Yıllık Tüzük’

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum, Dubai’nin 9 maddelik gelecek vizyonunun da yer aldığı “50 Yıllık Tüzük” adlı programı açıkladı.

Al Maktum konuya dair şunları söyledi:

“Çağımızı temsil eden bu bir tüzük, Dubai’deki yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillerin geleceğini garanti altına almak için yapacaklarımız konusunda kendim ve Dubai’de iktidarda olan aile adına verilen vaatleri içeriyor.”

Al Maktum, Dubai’deki olağanüstü projelerin duyurulması için söz konusu tüzüğün her yıl 4 Ocak’ta yayınlanacağını belirtti:

“İnsanlara hizmet etme sorumluluğunu üstlendiğim 50 yılın ardından kanun, merhamet ve sevgi ile bir 50 yıl daha yönetilmesi umuduyla adlandırdığım bu yıllık tüzükte çocuklarımızın, torunlarımızın ve gelecek kuşaklarımızın iyiliği ve mutluluğunu sağlamak için her türlü çaba ve katkıyı göstereceğimizi vaat ediyoruz.”

İLK MADDE İPEK YOLU’NU İNŞA ETMEK

Tüzüğün 9 maddeden oluştuğunu aktaran Al Maktum, hepsinin bizzat Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed Al Maktum tarafından denetleneceğini söyledi. Al Maktum, ilk maddenin İpek Yolu’nu inşa etmek olduğunu duyurdu:

“İlk madde, Emirlik’in stratejik konumundan yararlanmak için Dubai İpek Yolu’nu inşa etmek. Dubai, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir kavşak olacak. Dünyanın en büyük uluslararası havaalanına sahibiz. Burası bizi 200’den fazla şehre bağlıyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bir milyarın üzerinde yolcu havaalanlarımızdan geçecek. Dünya çapında yüzlerce şehre bağlı yaklaşık 80 liman işletiyoruz. Bir sonraki hedefimiz, kendi İpek Yolu vizyonumuzu dost komşularımızla iş birliği içinde inşa etmektir. Bölgemiz tarihsel olarak bir medeniyet ve bir ticaret konumunda olmuştur. Bu rolün yenilenmesi gerekmektedir. Bu isteği desteklemek için uluslararası alanda iş birlikleri kurmaya çalışacağız.”

Al Maktum’un açıkladığı ikinci madde Dubai’nin jeo-ekonomik konumunu kapsıyor:

“İkinci madde, Dubai için jeo-ekonomik bir harita çizmek. Önümüzdeki aşamada Dubai şehri için bir jeo-ekonomik harita geliştirmek ve tüm şehirde uzmanlaşmış, entegre ekonomik bölgeler oluşturulması için çalışacağız. Şehirdeki her jeo-ekonomik sektör, kendisini yöneten ve pazarlayan kendi konseyine sahip olacak. Her coğrafi sektörün kendi ekonomik ve yatırım hedefleri olacak. Her ekonomik bölge için hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra ilerleyişini ve başarısını denetlemek için bir yönetici atanacak.”

Üçüncü madde, sanal ticarete ilişkindi:

“Üçüncü madde, bir sanal ticaret kentinin kurulmasını kapsıyor. Dubai, ikamet etmek zorunda kalmadan bölgede ticari lisans veren ilk sanal ticaret kentinin kurulmasına öncülük edecek. Sanal şehirde 100 bin şirketin olmasını hedefliyoruz.”

Al Maktum’un açıkladığı dördüncü madde eğitimle ilgiliydi:

“Dördüncü madde, her vatandaş için merkezi eğitim dosyası içeriyor. Her vatandaş için, elde edilen tüm akademik dereceleri, dersleri, eğitimi ve katıldığı konferansları belgelemek üzere merkezi bir eğitim veritabanı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu, vatandaşlarımızın kişisel becerilerine uygun kişiselleştirilmiş eğitim planları tasarlamamıza yardımcı olacak. İnsanların becerilerini araştıran, geliştiren bir eğitim ve öğrenme sistemi kurmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız için hedefimiz yaşam boyu öğrenimdir. Böylece dünyadaki hızlı değişimlere uyum sağlama becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeye devam edebilirler.”

50 Yıllık Tüzük’ün beşinci maddesi sağlıkla ilgili:

“Beşinci madde, her vatandaşa doktor sağlamaktır. Vatandaşlara, dünyanın her yerinden yüz binlerce doktor ve uzman danışman tarafından 7/24 tıbbi tanı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu akıllı hükümet uygulaması ile kolaylaştırılacaktır.”

Altıncı maddeyle üniversitelerde dönüşüm hedefleniyor:

“Altıncı madde ile amacımız üniversiteleri serbest ekonomik ve yaratıcı alanlara dönüştürmektir. Dubai’nin temeli ticarete dayanıyor. Kamu ve özel üniversitelerimizi öğrencilerin ticari ve yaratıcı aktiviteler gerçekleştirmelerine, bu aktiviteleri eğitim ve mezuniyet sisteminin bir parçası haline getirmelerine ve üniversitelerin etrafındaki entegre ekonomik ve yaratıcı bölgeleri şekillendirmelerine izin veren serbest bölgelere dönüştüreceğiz. Üniversitelerimizin sadece mezun öğrenciler değil aynı zamanda şirketler ve işverenler de oluşturmasını istiyoruz.”

Al Maktum, yedinci maddenin enerji ve beslenme ile ilgili olduğu bilgisini verdi:

“Yedinci madde, su, besin ve enerjide kendi kendine yeterlilikle ilgili. Vatandaşlarımızın evlerinin en az onda birinin su, yiyecek ve enerji açısından kendi kendine yeterli olmalarını sağlayan kapsamlı bir sistem oluşturmak için entegre bir program geliştireceğiz. Bu amacın gerçekleştirilmesi yaşam tarzlarını değiştirmeye yardımcı olacak ve çevremizin korunmasına katkıda bulunacaktır. Dubai’deki evlerde enerji, su ve gıda yeterliliğini en az bir ay daha artıracak yeni bir ekonomik sektör yaratmayı hedefliyoruz.”

Sekizinci madden hedefinde kooperatifler var:

“Sekizinci madde ile sağlık, eğitim, yemek ve diğer alanlarda vatandaşlara yönelik kooperatif şirketlerinin kurulmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza yeni gelir kaynakları sağlamayı, özelleştirme yoluyla bazı hizmetlerin kalitesini artırmayı ve vatandaşların etkin olduğu bazı önemli sektörlerde kooperatif şirketleri kurmayı amaçlayan uzun vadeli bir programa imza atıyoruz.”

50 Yıllık Tüzük’ün dokuzuncu maddesi yardımlaşma ile ilgili:

“Dokuzuncu madde, hayır işlerini ve yıllık ekonomik büyümemizi arttırmaya dair oluşturuldu. Günlük işlerimiz ve projelerimiz, yardıma ihtiyacı olanlara vermeyi unutmamıza izin vermemelidir. Her yıl hayır girişimlerimizi ve yıllık ekonomik büyümemizi en az aynı oranda büyütme sözü veriyoruz. Hayırseverlik, gerçekten toplumların mutluluğunda, ilerlemesinde ve refahın devamlılığında önemli bir faktördür.

Şarkul Avsat