Veliaht Prens turizm konulu çalıştaya başkanlık etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2030 Vizyonu çerçevesinde, turizm sektörünün vizyon ve yönelimleri gibi konuları kapsayan ve ‘Turizm Konuşmaları’ başlığı altında tarihi el-Tarif bölgesinde düzenlenen çalıştaya başkanlık etti.

Suudi Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi tarafından düzenlenen çalıştayda, yerel ve küresel turizm endüstrisine genel bir bakış içeren üç ana eksen ele alınırken, sektördeki büyüme beklentilerinin analizi de dahil olmak üzere turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri ile küresel çapta yatırım fırsatları yaratmadaki rolüne vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan’ın bu sektördeki küresel duruşunun geliştirilmesi ve turizm sektöründeki ulusal fırsatların bir analizini içeren çalıştayda, ulusal turizmdeki fırsat ve potansiyelleri belirleme, yönetim, sektör stratejisi, mevzuat, standartlar ve turizm bilincinin artırılması gibi konular da gözden geçirildi.

Şarkul Avsat