Dünya Hükümetler Zirvesi bugün Dubai’de başladı

Dubai’de bugün düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’nin yedinci oturumunda, toplumlarının karşılaştığı gelişimsel zorlukları ele alma çabalarını birleştirme önerileri ve devletlerin insanlığın istikrar ile refahına katkıda bulunma amacıyla sahip oldukları deneyim ve tecrübeler paylaşılacak.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al-Maktum, Dünya Hükümetler Zirvesi’nin odak noktasının insan olduğunu söyleyerek, hedeflerinin ise, insan yaşamını iyileştirmek için çaba, enerjileri ve fikirleri birleştirmek olduğunu belirtti.

Al-Maktum, “Tüm halklar için refah sağlamak amacıyla hükümet çalışmasının nasıl geliştirileceğine ilişkin diyalog konusunda temel bir fırsatımız var. Dünya Hükümetler Zirvesi sayesinde, teknoloji, sağlık ve yaşam kalitesinde yürütülecek dialoglarda öncülük etmek ve geleceğe hazırlanmak için daha fazla esnekliğe sahip hükümetlerin gerekli olduğunu ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise, insanlığın kalkınmasının temel taşı olarak insanları güçlendirmek gerektiğini söyleyerek, bunun için hükümetlerin tüm stratejik politika ve planlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

Al Nahyan, “Dünya Hükümetler Zirvesi, BAE’nin istikrarlı ve müreffeh insan toplumları oluşturma mesajını güçlendiren entelektüel ve idari bir toplantıdır” dedi.

Bu uluslararası toplantının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgesel ve uluslararası duruşunu ve hükümet çalışmalarında öncü bir model oluşturma çabasının altını çizdiğine dikkat çeken Al Nahyan, 7 ana tema, 16 forum ve 200’den fazla oturuma tanık olunacak zirveye, 600’ün üzerinde konuşmacı ve 30 uluslararası kuruluşun liderlerin yanı sıra 140 ülkeden 4 binin üzerinde kişinin katılacağını bildirdi.

Dün, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu’nda forumda söz alan Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması konusunda diyalogu teşvik eden en önemli beş faktör vizyonunu paylaştı.

Muhammed, insanların eğitim, sağlık ve su gibi temel ihtiyaçlara erişimini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde dönüşüm ve değişime açık, güçlü bir liderlik altında etkili ve hesap verebilir kamu kurumları oluşturma çabalarının daha fazla gerekli olduğunu vurguladı.

Zirveye katılanlar ise, toplum temelli devlet entegrasyonunun, BM’nin 2030 yılına kadar elde etmek istediği yoksulluk, sağlık, eğitim, iklim değişikliği gibi dünyanın karşı karşıya olduğu bir takım zorluklara karşı 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yedinci Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu’nda, ‘2030 Gündemini Gerçekleştirme Mekanizmaları’ başlıklı panel düzenlendi.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda uluslararası uzmanların katıldığı panelde, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarını benimseyen stratejileri uygulamanın, toplumlar için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için bir garanti olduğu vurgulanırken, bu amaçlara ulaşmada toplum kurumları ve hükümetlerin işbirliğine olan ihtiyaç işaret edildi.

Zirve, karar vericilere ve yetkililere ileriye dönük stratejilerin oluşturulmasında yardımcı olacak ve gelecekteki hükümet çalışmaları için küresel bir referans oluşturacak 20’den fazla rapor üretecek.

Şarkul Avsat