Suudi Arabistan’da eğlence tartışmaları

Selman Dusari

Suudi Arabistanlı gazeteci, Şarku’l Avsat eski genel yayın yönetmeni

“Suudi Arabistan’da her önemli sosyal olay hakkında yapılan tartışmalar ve çekişmeler en yüksek seviyeye kadar ulaşır ardından hızlıca en alt seviyeye düşer ve olay  insanların alışıp kabullendiği bir gerçeğe dönüşür. Eğlence etkinlikleri konusunda da bu adet değişmedi.

Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilecek olan her yeni etkinlik başlamadan önce koparılan büyük tartışmalar kadar sadece düzenlenen etkinliklerin sayısı ve niteliği konusunda değil toplum içerisinde bu yeni anlayışı kabullenme coşkusunda da büyük adımların atıldığına tanıklık etmekteyiz.

Örneğin 3 yıl önce Suudi Arabistanlıların ülkelerinde yaşanan bu hızlı gelişime bu kadar çabuk adapte olabileceklerine hiç kimse inanmıyordu. Ama doğrusu Suudi Arabistanlılar buna sadece adapte olmakla yetinmeyip birçok kişinin tamamen ortadan kalkması için uzun yıllarn gerekeceğini düşündükleri çok sayıda engeli kırıp aşmayı başardılar.

2019 Davos Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlardan birinde Suudi Arabistan Genel Yatırım Departmanı Başkanı; Suudi Arabistan’da sadece 2018 yılında 20 bin kişiye istihdam sağlayan 500 eğlence şirketi kurulduğunu, Eğlence Kurulu’nun 19 milyondan fazla ziyaretçiye 3200 günden fazla eğlenceli etkinlikler sunduğunu, bu sektöre yapılan yatırımların her birinin iki katı kazanca dönüştüğünü açıkladı.Sadece bazıları bu etkinliklerin uygun olmadığını iddia ettiği ya da bu tür değişimler birilerinin hoşuna gitmediği için 19 milyon ziyaretçinin bu etkinliklerden faydalanma ve eğlenme fırsatından veya seçme hakkından mahrum bırakılması hangi mantığa sığabilir? Devlet bu tür kışkırtıcı tezlere kulak verip bunlara göre hareket etseydi sadece vatandaşlarını eğlendirme–ki bu çok önemlidir- fırsatını değil oldukça güvenilir bir ekonomik kaynağını, 20 bin kişiye iş fırsatı sunan 500 şirketini de kaybedecekti. Üstelik tüm bunlar 1 yıl gibi kısa bir sürede ve yeni ufuklar açması beklenen, Suudi Arabistan’ın Asya bölgesinde tercih edilen eğlence bölgeleri arasında  ilk 4, dünyanın ise ilk 10’u arasında yer alamasını amaçlayan yeni eğlence stratejisi uygulamaya geçmeden önce gerçekleşmiştir.

2030 Vizyonu’nun kültür ve eğlence yaşam kalitesinin gereklerinden olmasına rağmen Suud Arabistan’da bulunan kültür ve eğlence fırsatlarının vatandaşların beklentilerini karşılamadığını ve ülkenin gelişen ekonomik durumu ile uyuşmadığını itiraf etmesi güzel bir şeydir. Çünkü eğlence endüstrisi sadece sinema gösterileri ya da konserlerden ibaret değildir. Aynı zamanda dünyadaki herhangi bir ülkenin kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar inşa etmek, yetenekli yazarları, yönetmenleri, santaçıları desteklemek gibi kültür ve eğlence projelerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu önemli bir ekonomik kaynaktır. Sonuç olarak ülkeler bu sayede, vatandaşlarına farklı kültürel ve eğlence seçenekleri sunabilmektedir.

Suudi Arabistan’da yapılan istatistikler; toplam nüfusun üçte birinin –ki bu 30 milyona tekabül etmektedir- 30 yaşın altında olduğunu göstermektedir. Şüphesiz eğlence sektöründen birinci derecede faydalanacak olan, bu sektördeki seçeneklerin çeşitlenmesine en çok ihtiyaç duyan, diğer yaş gruplarına göre kendisine uygun olanı bulduğunu ve beklentilerinin karşılandığını düşünen de bu kesimdir. Diğer yandan toplumun bazı kesimlerinin çekincelerini doğal görmemiz ve garipsememiz gerektiğini de unutmamlıyız.

Bilakis bu çekinceleri anlamamız ve dünyadaki herhangi bir toplumda yaşanabilecek değişim sürecinin bir parçası olarak görmeliyiz. Elbette bununla, bu tür etkinlikleri dünyanın en kötü şeyi gibiymiş göstermeye ve bunları kullanarak insanları kışkırtmaya çalışan bazı kimselere tolerans gösterilmesini kastetmiyoruz.

Bu tür çabalar, Suudi Arabistan toplumu için yeni değildir. Ancak bu kez durum farklıdır.

Çünkü Suudi Arabistanlılar; geçmişteki kötü deneyimlerini iyice anlamış, bunları arkalarında bırakıp  artık  hiç kimsenin kendilerini yönlendirmesine ya da kendi seçtikleri yoldan başka bir yola sürüklemesine izin vermemeye karar vermişlerdir.”

Şarkul Avsat