​İran demiri Lübnan’ı batırıyor

Demir çelik malzemeleri ithal eden Lübnan şirketleri, yerel pazarda büyük miktarda İran demiri bulunmasından şikâyet ediyor.

İran demirinin, Lübnan’da yürürlükte olan uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak için Beyrut’taki Bilimsel Araştırma Konseyi tarafından laboratuvar testlerine tabi tutulmadan Suriye’den Lübnan’a kaçak yollarla geçirildiği ifade edilirken, bu durumdan Lübnanlı şirketlerin büyük zorluk çektiği belirtildi.

Demir çelik malzemeleri ithal eden Lübnanlı şirket sahiplerine yakın bir kaynak, Lazkiye limanında demir yüklü İran gemilerinin yüklerini boşalttıktan sonra demirlerin kamyonlarla Beyrut’a taşındığını ve Lübnan pazarında ton başına 150 dolardan daha düşük bir fiyata satıldığını açıkladı.

Kaynak Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, ABD’nin bu konuyla ilgilendiğini ve Mısır makamlarıyla iletişim kurduğunu, bu gemilerin Süveyş Kanalı yoluyla Lazkiye’ye ulaştığını bildirdi. Kaynak ayrıca Tahran’ın ödemeyi nakit ve döviz cinsinden yaptığını belirterek, demir kaçakçılığını önlemek için adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Şarkul Avsat