Clifford Bob yazdı: Rights as Weapons

Clifford Bob, Rights as Weapons (Silah olarak kullanılan haklar), kitabında hakların nasıl kullanıldığını anlatıyor.

Haklar, genellikle savunmasız insanları korumak ve yıkımın üstesinden gelmek için insanlığın en yüksek arzusunu temsil eden savunma kavramları olarak görülür. Ancak Aydınlanma’dan bu yana, siyasi savaşçılar aşağılanmış topluluklara zarar vermek, mevcut kurumları yıkmak ve muhalif fikirleri parçalamak için haklarını agresif bir halde kullanmakla suçlanmıştır.

Dünyanın her yerinden bir dizi tarihsel ve çağdaş çatışmaya girerken, Rights as Weapons (Silah olarak haklar), güçlü hakların, zayıflara karşı saldırgan silahlar olarak kullanıldığı, henüz belirlenmemiş yollara odaklanıyor.

Clifford Bob, siyasi güçlerin bir araya toplanırken haklarını nasıl kullandıklarını göz önüne alıyor. Güçlü destekçilerin gizli motiflerini kamufle etmek için hakları nasıl kullandıklarını gösteriyor.

Yazar hak kampanyalarının hedeflerinin, kendi haklarına benzer silahlarını kullanarak, saldırılara nasıl itildiğini gösteriyor. Suçlandıkları suistimalleri reddetmek, kendilerini korumak için rakip haklar oluşturmak, kendilerini ihlal edenlerden ziyade mağdur olarak betimlemek ve kendilerine karşı yetkili kararları reddetmek gibi.

Arab News