Cezayir’de Buteflika bilmecesi çözülemiyor

Cezayir’de Genel Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın yürüttüğü iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi, ordunun cumhurbaşkanı makamının boşaltılması girişimine destek verirken, Cezayir Anayasa Konseyi’nin, Buteflika’nın görevine uygun olup olmadığına karar vermek için herhangi bir toplantı gerçekleştirmediği aktarıldı.

Cezayir’de başta ordu olmak üzere Buteflika’ya istifa etmesi yönünden yoğun baskılar devam ediyor. Beş haftayı aşkın bir süredir protestocular, Buteflika’nın 20 yıllık iktidarına son vermesi için sokaklara döküldü.

Genelkurmay Başkanı Başkanı Ahmed Kayid Salih, Anayasa Konseyi’ne, Buteflika’nın Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmek için uygun olmadığını ilan etmesi çağrısında bulundu. Bu kararın alınması için parlamentonun üçte iki oranında çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

Cezayir Anayasası’nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi “zorunlu” olarak toplanır. Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle “cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi” önerisinde bulunur. Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3’te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir.

Öte yandan Cumhurbaşkanı’na en güçlü darbe dün iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) tarafından geldi. FLN tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizi tehlikelerden korumamıza izin veren anayasal bir planın başlangıcı olarak bu girişime verdiğimiz desteği ilan ediyoruz” denildi. Bu adım, Buteflika’yı istifaya çağıran ordu ve ülkedeki en büyük işçi sendikasının çağrısının ardından geldi.

Uzun yıllar Buteflika hükümetini destekleyen Cezayir İşçileri Sendikası (UGTA) da ordunun Buteflika’nın istifa etmesi çağrısını desteklediğini açıkladı.

Şarkul Avsat