Fas Temsilciler Meclisi, Habib el-Maliki’yi başkan seçti

Habib el-Maliki, meclisin bahar yasama oturumunun açılışı sırasında 2. kez Meclis Başkanı seçildi. Partilerin çoğunluğunun Maliki’nin 2016- 2021 döneminde Meclis Başkanlığı’nı sürdürmesi üzerine anlaşmaya varmasının ardından, Sosyalist Halk Güçleri Birliği Partisi’nden (USFP) kimse Maliki’ye rakip gösterilmedi.

  1. Yasama Oturumu (Bahar), özel oturumun kapanmasından birkaç gün sonra açıldı. Meclis oturumda, Eğitim Reformu Yasası’nı onaylaması gerekiyordu, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin koalisyon hükümetinin lideri Fransızca öğrenimine itiraz etti.

Eğitim ve öğretim sistemi ve bilimsel araştırma sistemine ilişkin yasa taslağının onaylanması ertelenirken, keskin siyasi farklılıklara sahip devlet koalisyonunun bileşenleri arasında, kanundaki öğretim dili ile ilgili maddelerin değiştirilmesi kabul edildi.

Parlamento özel oturumu sırasında Fas’ta mali ve ticari hukuk sistemini modernize etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan taşınır teminatlarla ilgili 21.18 sayılı yasayı onayladı.

Bu bağlamda  Fas hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, özel önemi bulunan bir dizi kanun tasarısının görüşüleceğini işaret ederek, “Bu oturum ekonomik, sosyal ve politik olarak büyük güvenceler taşır” dedi. El-Halefi, parlamentonun özel oturumunda ertelenen eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma sistemi ile ilgili yasa tasarılarının da bu oturumda ele alınacağını söyledi. Halefi ayrıca, Fas’taki kalkınma ve demokratik sürece büyük bir destek verecek önemli yasal metinlerin de olacağını belirtti.

El-Halefi, “Bu oturumun, muhtaç ailelere yapılacak devlet desteği yasası da dâhil olmak üzere önemli yasa tasarılarının ele alındığı yasama düzeyinde yoğun bir gündemi olacak” dedi. Sözcü el-Halefi, yasama kurumunun, Berberilerin eğitime ve kamu hayatına entegre olmalarını ele alan ilgili düzenleyici kanun taslağını inceleyeceğini işaret etti. Halefi ayrıca, Fas Dilleri ve Kültürü Ulusal Konseyi ile ilgili düzenleyici kanun taslağının inceleneceğini söyledi.

İlkbahar döneminde görüşülecek ve tartışılacak yasa tasarıları arasında, hissedarlar ve şirketler hakkında bazı yasalar da bulunuyor.

Başbakan’ın inisiyatifiyle ya da Temsilciler Meclisi üyelerinin 3’te biri yahut Danışma Meclisi üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine geçici hükümet çalışmalarının sonucunu parlamentoda başbakana sunulmasını öngören anayasanın 101. maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafında hükümleri uyarınca, bu oturumda Başbakan’a hükümetin çalışmalarının geçici sonuçlarının sunulmasına karar verildi.

Şarkul Avsat