Moody’s: Mısır’daki ekonomik reformlar direnci artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Mısır’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından önerilen ekonomik reformları uygulayarak ekonomisinin yüksek büyüme oranlarına ulaşmasının önünü açtığını söyledi.

Mısır’ın “B2” olan kredi notunu ve “istikrarlı” kredi notu görünümünü teyit eden Moody’s tarafından Çarşamba günü yayınlanan ve Şarku’l Avsat’ın bir kopyasına ulaştığı raporda, Mısır’ın 2019 yılında özel sektör büyümesiyle desteklenen yüzde 5.5’lik büyüme oranını, 2021 yılına kadar yüzde 6’ya çıkarmasının beklendiğine işaret edildi. Raporda ayrıca genel bütçe açığı ışığında uzun vadede sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmanın işgücü piyasasına çok sayıda kişinin girişini artıran reformlara bağlı olduğu vurgulandı.

Mısır Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın verilerine göre ülkenin mali yılın ilk 9 ayındaki büyüme oranı yüzde 5.5 oldu. Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, Mısır ekonomisinin, mali yılın 3’üncü çeyreğinde, bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 5.4’lük büyüme oranıyla karşılaştırıldığında yüzde 5.6 oranında büyüme gerçekleştirdiği belirtildi.

Moody’s raporunda, bütçe disipliniyle ilgili olarak Temmuz ayında sona eren IMF programının ardından, Mısır’ın genel bütçesinin, yüzde 1.7’lik borç faizleri hariç olmak üzere gelecekteki enerji kesintileri ve ücret indirimleriyle desteklenen 2019-2020 mali yılında, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) programın başlangıcındaki orandan yüksek olacağı öngörüldü. Bununla birlikte raporda, faiz oranlarının kademeli olarak düşmesiyle birlikte finansal gidişatı fiyat artışlarından koruyacak ve mali açığın azaltılmasına yardımcı olacak petrol fiyatlarının sabitlenmesi bekleniyor.

2019-2020 DÖNEMİNDE YÜZDE 6.1 BÜYÜME HEDEFİ

Mısır’ın fon ihtiyacının, önümüzdeki birkaç yıl sürecek yüksek faiz oranları nedeniyle yıllık GSYİH’nın yüzde 30 ile 40 arasında değiştiğini açıklayan Moody’s ayrıca 3 yıllık borç vadesinin, ülkenin kredi notunu etkileyecek önemli bir likidite riski oluşturduğuna dikkat çekti.

IMF tarafından Kasım 2016’da imzalanan 12 milyar dolarlık 3 yıl vadeli kredi anlaşması çerçevesinde sert ekonomik reformlar uygulayan Mısır, 2018-2019 mali yılında yüzde 5.6 ve 2019-2020 döneminde yaklaşık yüzde 6.1 oranında büyümeyi hedefliyor.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca Mısırlı, özellikle döviz kurunun 2016 yılının sonlarında serbest bırakılmasından bu yana fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyorlar.

Moody’s, Mısır hükümetinin IMF işbirliğiyle başlattığı bütçe kısıtlamaları ışığında, özel sektörün öncülüğünde daha verimli ve kapsayıcı bir model oluşturarak ekonomiyi büyütmeyi hedefleyen işletme ortamı reformlarının, ticari ortaklarla yapılan rekabetçi fiyatlandırma ve yıllarca süren rekabetin ardından özel sektörün krediye erişiminin yenilenmesi, artan hidrokarbon ihracatı dahil olmak üzere iç tüketim ve dış talebin neden olduğu daha geniş bir büyümenin önünü açtığını belirtti.

Şarkul Avsat