Pan-Afrika Parlamentosu’nda Birleşik Arap Emirlikleri’nin kadınları konuşuldu

Federal Ulusal Konseyi (FNC) Başkanı Dr. Amal Abdullah Al Qubaisi, “BAE liderliğinin kadınların güçlenmesini destekleme biçimi, birçok ülkenin taklit edilmesine örnek teşkil ediyor.” dedi. 100’den fazla kadın milletvekiliyle yapılan bir toplantıda konuşma Pan-Afrika Parlamentosu (PAP)’nun 5. toplantısında “Şeref Konuğu” olarak katılımının yanı sıra, burada Dr. Al Qubaisi, Emirlik kadınların toplumdaki doğal rolleri genişlerken nitel ilerleme kaydettiğini söyledi.

BAE liderliği, kamu görevlerinde daha fazla sorumluluk almaları için Emirlik kadınlarına destek verdi.

PAP milletvekilleri FNC’in BAE’nin parlamenter diplomasisini yeniden canlandırmadaki rolünü memnuniyetle karşıladı. BAE’nin, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve bölgede ortaya çıkan olayların ortasında geleceği araştırması konusundaki ilerlemesini kabul ettiler.

PAP, beşinci parlamentodaki ikinci olağan oturumunun başlatılması sırasında, Federal Ulusal Konsey tarafından temsil edilen BAE’ye gözlemci statüsü verdi.

Dr. Al Qubaisi, PEİ milletvekillerine ülkenin Kurucu Baba, rahmetli Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan ve şu anda Cumhurbaşkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan liderliğinde, kadınların güçlenmesi ve gelişimi hakkındaki vizyonu hakkında bilgi verdi.

İstisnai koşullar altında çalışan ve barışa, siyasi ve parlamenter katılıma katkıda bulunmak için büyük zorluklarla karşılaşan Afrikalı kadınların çabalarına övgüde bulundu.

Toplantıya BAE Güney Afrika Büyükelçisi Mahash Saeed Al Hameli de katıldı.

WAM