Kültürel bağımsızlığın mücadelesi: The Dictionary Wars

Peter Martin’in kaleme aldığı The Dictionary Wars (Sözlük Savaşları), kültürel bağımsızlığın sembolü olacak sözlük üretiminin inşasında Amerikan dilinin mücadelesini anlatıyor.

The Dictionary Wars’da Peter Martin, Samuel Johnson’ın 1755 Dictionary of the English Language’e rakip olacak kesin bir ulusal sözlük üretmek için Amerikan cumhuriyetinin yurtsever coşkusunu anlatıyor.

Fakat Britanya’dan gelen kültürel bir bağımsızlık savaşı olarak başlayan şey, sözlük üstünlüğü için yarışan sözlükbilimciler, yazarlar, akademisyenler ve yayıncılar arasındaki savaşa dönüştü ve birleşik bir Amerikan dilinin hayalini tamamen yok etti.

Martin, Amerika’nın ilk sözlükbilimcisi Noah Webster ve Amerikan kültürünün ruhunu ve kimliğini en iyi kim temsil edebilecek diye savaşan Joseph Emerson Worcester arasındaki yoğun rekabetin hikayesini anlatıyor.

19. yüzyılın başından iç savaşın sonuna kadar sözlük savaşları, aynı zamanda Amerika’nın kolejlerini, kütüphanelerini, gazetelerini, dini gruplarını ve eyalet yasalarını da içine aldı.

Arab News