Bahreyn’de terör yasası onandı

Bahreyn’den dün yapılan açıklamada, ülkenin sınırları içinde veya dışında herhangi bir yolla yapılan terör eylemlerine duyulan tüm sempati biçimlerinin suç sayıldığını söyledi.  Ayrıca, Bahreyn’de veya yurtdışında terör eylemlerini sempatik veya meşru gösteren her türlü belgeye sahip olunması ve dağıtılmasını da suç kapsamına alındı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, 2006’ çıkarılan toplumun terör eylemlerinden korunmasına ilişkin yasadaki değişiklikleri dün onayladı. Yasada yapılan yeni değişiklikler, ister Bahreyn’de ister ülke dışında olsun, övülen, meşru gösterilen ve teşvik edilen her türlü terör eyleminin,  yasalar tarafından cezalandırılmasını içeriyor. Yasa, suçlulara, 5 yılı geçmeyen hapis cezası, 2 bin dinar ile 5 bin dinar arasında değişen para cezası verilmesini öngörüyor.

Yasa, terörizmi, kısa bir süreliğine de olsa reklam yapmak için hazırlanan, tanıtan, öven,haklı çıkartan, destekleyen veya teşvik eden herhangi bir belge bulunduranlara da 5 yıl hapis cezası veriyor. Terör Eylemlerinden Toplumu Koruma Yasası’ndaki yeni değişikliklere göre, Bahreyn içinde veya dışında terör eylemlerini destekleyenler suçlu sayılıyor. Yeni değişiklik aynı zamanda terör eylemlerini meşru gösteren tüm yazılı belgelerin saklanmasını, dağıtılmasını veya transferini de suç kapsamında sayıyor.

Değişiklikler, 11. Maddenin metninin değiştirilmesiyle gerçekleşti. Metine, ülke içinde veya dışında, herhangi bir yolla terör eylemlerini öven, meşru gösteren, gerekçelendiren, destekleyen ve teşvik eden eylemlere 5 yılı geçmeyen hapis cezası, 2 bin ila 5 bin arasında değişen para cezası verileceği eklendi.

Metine, dağıtmak ve başkalarını bilgilendirmek amacıyla yapıldığında önceki paragraflardaki eylemlerin birini içeren bir belgeyi elde eden veya saklayan kişilere 5 yılı geçmeyen hapis cezası verilmeside eklendi. Aynı zamanda, tüm baskı, kayıt veya reklam araçlarının birini veya hepsini elinde bulunduran kişilere, bu araçları geçici olarak da olsa kullanması, kullanıma hazırlaması, yazdırması, kaydetmesi ve yayınlaması durumunda da hapis cezası uygulanacak.

Şarkul Avsat