Rabıta Genel Sekreteri: Hac bir ibadet ve sükûnettir, siyasi ve mezhepsel sembollere yer yoktur

Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed bin Abdulkerim el- İsa, haccın, bir ibadet olduğunu ve Müslümanlara düşenin bu mübarek günleri yaratıcıya yakınlaşmak için vesile kılmaya çalışmak olduğunun altını çizdi. İsa, ayrıca ibadetin gerçekleştirildiği bugünlerde yapılacak herhangi bir ihlal veya boş işlerle iştigal etmenin ibadeti şeri amacından uzaklaştıracağı konusunda uyarıda bulundu.

SPA’nın haberine göre Rabıta Genel Sekreteri, “Siyasi, mezhepsel ve partizan amblemler, hacda tartışma, zulüm ve günah işleme kapsamına girecektir. Allahu Teâlâ bu konuda şöyle buyuruyor:

“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur.” dedi.

Suudi Arabistan’ın büyük ve kapsamlı gücünü kullanarak, hac ibadetinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine işarette bulunan Dr. İsa, ülkesinin hacı adaylarının ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmesine engel olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Dr. Muhammed el-İsa, Allahu Teâlâ’nın bu huzuru bozmak isteyen ve amacından saptırmaya çalışan kişileri ayet-i kerime ile uyardı:

“Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız” ayet-i kerimesini okudu.

Genel Sekreter, tüm Müslümanların, hac ibadetinin yapılması gereken sünnet, vacip ve ritüelleri olduğunu bildiğine dikkat çekti. Dr. İsa, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen yapılış şekli ve kurallara aykırı davranan kimsenin şeri hükümleri karşı geldiğini ve Allahu Teâlâ’nın “Oraya giren emniyette olur” buyurduğunu hatırlattı.

Şarkul Avsat