Dubaili öğrenciler geri dönüşüme katkı sunuyor

Dubai’deki bir okulda bulunan 6 ila 18 yaşları arasındaki öğrenciler farkındalık ve paylaşım kültürü oluşturmak için kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde eğitim sonu okullarda biriken kitap ve üniformalar,  gelecek sene tekrar kullanıma kazandırılacak.

Dubai’deki eğitim döneminin bitmesinin ardından bir üst sınıfa geçen öğrenciler, kitaplarını ve dar gelen üniformalarını okullarda bırakıyorlar. Okulda biriken bu malzemelerin birçoğu kullanılabilir durumdayken çöp kutularına gidiyor.

Bu durumun farkında olan Winchester Okulu’ndaki öğrenciler, “Winshares” adıyla bir paylaşım kampanyası düzenledi. Eski okul kitaplarının ve üniformaların okul topluluğunda dağıtılmasını amaçlayan kampanya, yıpranmamış yaklaşık 3 bin ders kitabı ve 650 üniformanın geri kazanılmasına yardımcı oldu.

Bu başarı, okulun 6 ila 18 yaşları arasında eğitim gören 45 öğrencine ait ve son iki yılda okul topluluğunun temel paylaşım platformunu oluşturdu.

Winshares’in arkasındaki temel fikir için, çevresel sürdürülebilirliği arttırmak, kaynakların ömrünü uzatmak ve 3 binden fazla aileden oluşan okul topluluğumuzda bir paylaşım kültürü oluşturmak olduğu belirtildi.

Gulf News