Hac masraflarını fakirlere dağıtan lider: Kral Abdülaziz

Kral Abdülaziz Al Suud, resmi bir belgeye göre, hicri 1360 yılında, petrol gelirlerinin devlet hazinesindeki düşüşü ile hacca gitmeyeceğini ilan ederek, hac masraflarının fakirlere dağıtılmasını emretti.

İki kutsal camiye büyük özen gösteren Kral Abdülaziz, 1342-1343 yılı arasında Hicaz’ı hükmü altına aldığı günden beri hac yolculuklarının öncülüğünü yaptı.

Kral Abdülaziz’in Hac ziyaretlerini yönetemediği yıllarda görevi iki kişi temsil etti: Hicaz’daki yardımcısı Kral Faysal bin Abdülaziz iki yıl, Veliahtı Kral Suud ise dört yıl hacılarla ilgili görevi üstlendi. Kral Abdülaziz, iki yıl hac masrafları yeterli olmadığı için, dört yıl ise hayatının sonlarına doğru sağlık sorunları arttığı için görevini yerine getiremedi.

Kurucu Kral’ın, Hac’dan sonra Taif’te vefat etmeden önce, hastalığı zor bir aşamaya geldiği halde, hacla ilgli meseleleri yakından takip ettiği biliniyor. 1372’de son haccını yaptıktan sonra 1373 yılının başlarında vefat etti.

ÜNLÜ HAC TELGRAFI

Kral Abdülaziz Araştırma Merkezi, kurucu kralın hacca gitmeyerek kendi masraflarını 1360 yılında fakirlere dağıttığını ilan ettiği ünlü telgrafı muhafaza ediyor. Telgrafta şu sözler yazılıydı:

“Bu sene hac vazifemizi yapmayacağız. Bundan maksadımız, hac için ayrılan masrafların ülkedeki yoksullara dağıtılmasını sağlamak. Bunu etrafınıza haber verin ki neden hac yapmadığımızı bilsinler. Allah’a hamdolsun, bizim burada söylediklerimizden başka maksadımız yoktur. Bu haberi tüm halkımıza duyurun.”

Merkez’in, 1360 yılına ait muhafaza ettiği bir başka telgrafta, Prens Abdullah Faysal, Kral Abdülaziz’in Hac’a gitmeme sebebini açıklayarak şunları ifade etti:

“Abdullah bin Faysal’dan Muhammed Abdullah bin Rebian’a. Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Önderimiz-Allah onu korusun- bu yıl kendi isteğiyle hac yapmayacak. Bundan maksadı da, her sene Mekke’ye gitmek için ayırdığı bütçeyi, fakirlere ve muhtaçlara dağıtmak istemesidir. Sizi bu konuda bilgilendirmek için bize emir verildi. Allah’tan ona, İslam ve Müslümanlar için uzun ömürler vermesini diliyoruz.”

1344 yılında, Mekke’ye ilk kez otomobillerle gidildi ve sayı oldukça azdı. O yıl kurucu kralın Mekke’ye hac yolculuğunu ilk kez otomobille yaptığı yıldı. Sayı dört otomobilden fazla değildi, çoğunluk yine develerle ve yaya olarak hac yolculuğu yaptı.

Mekke’ye araçla yolculuk yapılan bu tarihler bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Sonraki yıl araç sayısı arttı ve Kral’ın ölümünden kısa bir süre önce, 1372’de bir Ulaştırma Bakanlığı kuruldu.

Al Arabiya