İşte Suudi Arabistan’ın 111 yaşındaki ilk devlet okulu

Suudi Arabistan’da Mekke’deki el-Masaa caddesinde bulunan ve ülkenin ilk devlet okulu unvanına sahip Rahmaniyyeh İlköğretim Okulu’nun tarihçesi…

Suudi Arabistan, krallığın ilk dönemlerinde açılan birçok köklü okula sahip oluşuyla gurur duyuyor. Bunlardan biri de Hicri 1330 yılında kurulan Mekke’deki Rahmaniyyeh İlköğretim Okulu.

KRAL ABDÜLAZİZ’İN ZİYARETİ

Rahmaniyyeh Okulu hakkında, okulun eski müdürü Halid el-Hüseyni, “Mekke’de bulunan bu 111 yaşındaki okul 1330 yılında kuruldu. Okulun kurucusu Şeyh Muhammed Hüseyin Hayyat. Okul, 1354 yılına kadar el-Masaa İlkokulu olarak adlandırıldı, daha sonra binası el-Safa’da Eğitim Bakanlığı’nın olduğu el-Karara mahallesine taşındı. Sonra Gazze mahallesine taşındı ve son olarak Hicret mahallesindeki hükümet binasına taşındı” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında, “Okulun şahit olduğu tarihi olay Kral Abdülaziz’in okulu ziyaretiydi. Okula babasının adı İmam Abdurrahman’ın ismini verdi ve okul o günden sonra bu isimle anıldı.” dedi.

OKULDAN MEZUN OLAN ÖNEMLİ İSİMLER

Hüseyni, okulun başlangıçta yaklaşık 50 öğrenciye ve çeşitli sınıflara sahip olduğunu belirtti ve ilk dönemlerinde Kuran-ı Kerim, kıraat, tevhid, fıkıh ve matematik derslerinin öğretildiğini, sonraki yıllarda diğer derslerin eklendiğini ifade etti.

Okuldan, Suudi Arabistan’da çeşitli kadrolarda görev yapan liderler, bakanlar ve bazı yazarların mezun olduğunu belirten Hüseyni, bazılarının isimlerini zikretti; Abdullah Arif, Dr.Abdülmelik bin Dahiş, Nizar Medeni, Abdullah Cefri, Abdullah Ebu Samah, Dr. Halid Nühas, Dr. Muhammed Salih Bentan, Mühendis Ömer Kadı, Muhammed Sürur, Ahmed Sibai ve Muhammed Said Farisi.

Hüseyni aynı zamanda, Muhammed Ali Maliki, Salim Şefi, Muhammed Gazali Hayyat, Ahmed Sibai, Mustafa Yağmur, Muhammed Kurdi ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda kıdemli öğretmenin ismini zikretmeyi unutmadı.

Suudi Arabistan’daki bu okulun önemine dikkat çeken “Yarımada” kitabının yazarı Hayrettin ez-Zerkeli ve “Anılar ve Okullar” kitabının yazarı Abdurrahman Sabağ’ı da katkılarından dolayı andı.

Al Arabiya