“Taciz cezası kadınlara da uygulansın”

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu tarafından, kadına yönelik taciz cezasının 2 yıl hapis ve 100 bin Riyal (26 bin 600 dolar) olduğu ifade edilen Twitter paylaşımında, ayrım yapılmaksızın taciz cezasının kadınlara da uygulanması talep edildi.

Hukuk Danışmanı Sultan el-Mahlefi, İnsan Hakları Komisyonu’nun paylaşımı üzerine yaptığı yorumda, “Yasal bir kaidenin genellik ve soyutluk olmak üzere iki ayrı veçhesi vardır. Genellik, ilgili yasanın rengine ve cinsiyetine bakılmaksızın toplumun bütün kesimlerini içerdiği, soyutluk ise ilgili kanunun bireylerden bağımsız olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kanun, belirli şartları taşıyan herkese uygulanır. Bundan dolayı taciz yasasında kadınların özellikle belirtilmesi anlamsız. Bunun kanunun maksadına uygun olmadığını ve kanun içeriğinde bir boşluğa sebep olduğunu düşünüyorum. Kanun, kadınlar ve erkekler arasında ayrım yapılmaksızın bütün insanlara hitap etmeli” ifadelerini kullandı.

Kanunun istisnasız herkesi kapsadığını belirten Mahlefi, kanun metninde, ‘Herhangi bir şahsın söz, fiil veya işaretle bir başkasına cinsel tacizde bulunması’ ifadesinin yer alması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ilgili kanunun şeriat tarafından teminat altına alınan bireyin özgürlüğünü, onurunu ve mahremiyetini muhafaza etmek amacıyla çıkarıldığını kaydeden Mahlefi, dolayısıyla gerek erkek gerekse de kadınların yasa kapsamında koruma altında olduğunu belirtti.

Taciz cezasının, işlenen fiilin niteliğine ve hakimin ilgili kanuna ilişkin takdirine göre değişebileceğini dile getiren Mahlefi, kanunun 6’ıncı maddesinde öngörüldüğü üzere taciz suçuna en fazla 2 yıl hapis cezası ve 100 bin riyali geçmeyecek şekilde para cezası verilebileceğini söyledi. Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca 7 farklı durumda daha sert yaptırımların uygulanabileceğinin belirtildiğini de ifade etti.

Şeriatın herkesi kapsadığını ve herhangi bir ihlal durumunda herkes için ceza öngördüğünü belirten Mahlefi, bütün toplum fertlerini kuşatan bu yasadan kadınların istisna edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Kanun tacizle mücadeleyi hedefliyor

Independent Arabia’ya konuşan İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Muhammed el-Maadi, Suudi Arabistan’ın bireyin mahremiyetini, haysiyetini ve kişisel özgürlüğünü korumak amacıyla çıkarılan taciz suçuyla mücadele kanunu da dahil olmak üzere insan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanında birçok başarıya imza attığını söyledi.

Söz konusu kanunun, taciz suçuyla mücadele etmeyi, olayın yaşanmadan önlenmesini ve faillere gerekli cezayı uygulamayı hedeflediğini ifade eden el-Maadi, bunun caydırıcı bir tarafının bulunduğunu belirtti. Ayrıca bu hususta gerekli gizliliğin sağlandığını belirten el-Maadi, soruşturma veya yargılama prosedürlerinin gerektirdiği durumlar dışında mağdurun kimliğinin açıklanmadığını söyledi.

Maadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taciz suçunun tekrarlanması veya mağdurun bir çocuk veya engelli bir kimse olması durumunda 5 yıla kadar hapis ve 300 bin riyale kadar para cezası uygulanabilir. Failin mağdur üzerinde doğrudan yetki sahibi olması, suçun bir işyerinde gerçekleşmesi, failin ve mağdurun aynı cinsiyetten olması, mağdurun bilinçsiz olması ve suçun herhangi bir kriz, felaket veya kaza durumunda da bu ceza uygulanabilir. Yasa, tacizin toplum içindeki belirli bir gruba yönelik olmadığını, bilakis taciz suçunun herhangi bir ortamda ve toplumun tüm kesimlerine karşı işlenebileceğini gösteriyor. Kanun, herkesin tacizden uzak, güvenli bir çalışma ortamından yararlanma hakkını garanti altına alır. Nitekim kamu ve özel sektördeki ilgili makamların, tacizi önlemek ve bununla mücadele etmek için gerekli önlemleri alması ve bu kapsamda bir çalışma ortamı oluşturması gerekiyor.”

Şarkul Avsat