Suudi kadınların refahı için yapılan değişikler uygulanmaya başladı

Suudi vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik reformların ve girişimlerin bir devamı olarak, Suudi kadınların ulusal kalkınmadaki rollerini geliştirmeye yönelik yeni değişiklikler, ilgili devlet kurumları tarafından onaylanmaya başlandı.

Suudi Haber Ajansı SPA’nın sosyal düzeydeki değişikliklerle ilgili raporuna göre, seyahat belgeleriyle ilgili sistemin değiştiğini ve kadınlara kişisel pasaport çıkarma ve ayrıca 21 yaş ve üstü olan kadınlara Krallığın dışında seyahat etme imkanı verildiğini açıkladı.

KADIN VE ERKEĞİN EMEKLİLİK ŞARTLARI EŞİTLENDİ

Yeni değişiklikler, medeni durumunun belirtilmesi seçimi, evlilik, boşanma, muhala, doğum ve ölüm gibi durumlarda rapor izni ve ikamet ettikleri yerin belirlenmesini de kapsıyor.

Kadının iş gücü piyasasındaki ve ekonominin gelişmesindeki rolünü arttırmak için iş düzenlemeleri değiştirilerek, kadınlar ve erkekler için ücret ve istihdam prosedürleri standartlaştırıldı, ayrıca doğum iznine ayrılan kadınların işten çıkarılmasının önlenmesini içeren düzenlemeler yapıldı.

Öte yandan sosyal sigorta sistemi ve emeklilik programlarıyla ilgili değişiklik yapılarak, kadınlar ve erkekler için yaş ve emeklilik şartları eşitlendi.

KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ ARTIRILDI

Yeni değişiklikler, Suudi Arabistan’ın iki yıldan az bir sürede uygulamaya başladığı, kadınların araç kullanmasına izin verilmesi, önceden izin almadan iş kurma ve yönetme izni, kamu ve özel sektörlerdeki liderlik pozisyonlarında yer almaları gibi birçok reformun bir devamı olarak uygulanıyor.

Bu reformlar, kadınların toplumdaki rolünün arttırılmasına ve 2030 Vizyonu çerçevesinde kalkınma sürecine katılmalarına olumlu bir şekilde yansıdı.

Al Arabiya