Medine’nin tarihine şahitlik eden 150 kütüphane

Suudi Arabistan’da Medine eski zamanlardan beri kültürel bir fener, ilmin ve alimlerin beşiği olarak kabul edilir. Bölgedeki bu özelliklerinin korunması için büyük bir paya sahip olan 150 kütüphane bulunuyor.

Medine tarihiyle ilgilenen Mühendis Hasan Tahir, Medine’de çok sayıda kütüphane olduğunu, bazılarının halka açık olduğunu bazılarının ise sadece öğrenciler için hizmet veren özel kütüphaneler olduğuna dikkat çekti, ayrıca çok sayıda kişi tarafından kurulan vakıf kütüphanelerinin olduğunu da belirtti.

150 FARKLI KÜTÜPHANE VAR

Sözlerinin devamında, “Medine’de bulunan toplam kütüphane sayısı yaklaşık 150. Bunları dört gruba ayırabiliriz; halk kütüphaneleri, özel kütüphaneler, kurumlara bağlı ve okullara eklenmiş kütüphaneler” dedi.

Hasan’a göre, halk kütüphaneleri ilk etapta ilim öğrencilerine hizmet etmek için açılmış, daha sonra ilim adamları ve hocalara hizmet etmiş ve daha çok Prensler, bakanlar ve toplumun önde gelen büyükleri tarafından inşa edilmiş. En önemli halk kütüphanesi hicri 1352 yılında kurulan Haram-ı Şerif Kütüphanesi ve Kral Faysal tarafından 1391 yılında inşa edilen Mushaf-ı Şerif Kütüphanesi.

ÖNEMLİ İSİMLER TARAFINDAN KURULAN KÜTÜPHANELER

Ayrıca hicri 1380 yılında kurulan Mescid-i Nebevi’nin güneyinde bulunan Mescid-i Nebevi Halk Kütüphanesi, Kral Faysal döneminde, 1391 yılında açılan Kral Abdülaziz Kütüphanesi ve iki yüzyıl önce kurulan birçok kütüphane mevcut.

Özel kütüphanelerin çok geniş bir alana yayıldığını söyleyen Hasan, her evin çeşitli boyutlarda ve özellikte bir kütüphanesinin olduğuna dikkat çekti ve Şeyh Muhammed el-Huteni, Seyyid Habib ve Şeyh Yasin Behit Kütüphanelerini örnek verdi.

Öte yandan vakıf kütüphaneleri için açılan Kral Abdülaziz Kompleksi, önemli koleksiyonlar ve el yazması eserlerden oluşan bu büyük mirası korumak için en önemli projelerden biri olarak biliniyor.

Al Arabiya