BAE, Dijital Rekabet Gücü sıralamasında ilk sırada yer aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsviçre Lozan’daki Uluslararası İdari Kalkınma Enstitüsü tarafından yayınlanan 2019 Küresel Rekabet Endeksi raporuna göre, en rekabetçi ülkeler arasında Arap ülkeleri sıralamasında birinci, dünya çapında ise 12. sırada yer aldı.

Bu yılki raporda BAE dünya sıralamasında 12. sırada, Arap dünyasında birinci, teknoloji kategorisinde dünya çapında ikinci, gelecek için hazırlık sıralamasında dokuzuncu, bilgi kategorisinde Arap dünyasında birinci, dünya sıralamasında ise 35. sırada yer aldı.

Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TRA) Genel Müdürü Hamad el-Mansuri, “BAE’nin 2019 Dijital Rekabet Gücü Endeksi’ndeki ilerlemesi BAE’nin başarılarının ve ekip çalışması ruhunun yeni bir küresel kanıtı. Tüm bu çabalarından dolayı ilgili makamlara teşekkür ediyorum” dedi.

BAE, bilgi kategorisindeki Uluslararası Uzmanlık Endeksi’nde dünya genelinde birinci, Şehir Yönetimi Endeksi’nde dünya genelinde ikinci, Uluslararası Öğrenci Akışı Endeksi’nde dünya genelinde üçüncü, Personel Eğitimi Endeksi’nde dördüncü, Nitelikli Yabancı Yeterliliklerin Kullanılabilirliği Endeksi’nde ise dünya genelinde beşinci sırada yer aldı.

Teknoloji kategorisinde Düzenleyici Çerçeve, Sermaye ve Teknik Çerçeve Endeksleri’nde sırasıyla küresel olarak birinci, ikinci ve beşinci sırada yer aldı.

Alt kategorilerde ise, Residence Yasaları Endeksi ve Kablosuz Geniş Bant Endeksi sıralamasında dünya genelinde ilk sırada, ‘’Teknoloji Geliştirme ve Uygulama’’, ‘’Finansal ve Bankacılık Hizmetleri’’ ve “Risk Sermayesi” sıralamasında üçüncü, “Finansman Teknolojik Gelişme” sıralamasında dördüncü, ülkelerin farklı sektörlerdeki değişikliklere hazır olup olmadıklarını izleyen “Geleceğe Hazırlık” sıralamasında ise üçüncü oldu.

BAE, “Geleceğe Hazırlık” kategorisindeki dört alt endekste birinci sırada yer aldı;  “Kurumsal Esneklik”, “Büyük Veri ve Analitik Araçların Kullanımı”, “Kamu-Özel Ortaklığı” ve “Fırsatlar ve Zorluklar”. Ayrıca Siber Güvenlik Endeksi’nde ikinci, hem Bilgi Aktarım Endeksi’nde hem de Küreselleşmeye Açıklık Endeksi’nde dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Mansuri, federal hükümet kurumlarının ve özel sektörlerin, öncü liderin teknolojik altyapı geliştirme ve bilimsel alanlarda ulusal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çabalarının bir başarısı olduğunu söyledi ve övgüde bulundu.

Sözlerinin devamında, “Bugün teknolojinin dünyadaki gelişmiş ekonomiler tarafından benimsenen ekonomik ve sosyal kalkınma stratejilerinin ve planlarının temel taşı olduğu konusunda hemfikiriz. Yenilik, bu başarının ve dayanışmanın sırrı. Toplumların ve ülkelerin ilerlemesi bu alandaki yatırımlara bağlı” dedi.

Yıllık Küresel Rekabet Endeksi raporu, birçok uluslararası kuruluşun raporlarının yayınlanması ve çalışmalarını yürütmesi için önemli bir küresel referans olarak biliniyor.

WAM