Dubai skyline

Dubai, Dünya Yatırım Ajansları Birliği başkanlığını kazandı

Dubai, ekonomik kurumlarından biri olan Dubai Yatırım Geliştirme Kurumu’nun(DED) temsil etmesiyle, 49 ülkenin katıldığı seçimde 2019-2021 dönemindeki Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği (WAIPA) başkanlığını kazandı.

Yıllık toplantılara ev sahipliği yapan Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ve Genel Kurul toplantıları çerçevesinde her yıl 7-10 Ekim tarihleri arasında “WAIPA” tarafından düzenlenen 24. Dünya Yatırım Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.
Dünyanın en önemli uluslararası yatırım ajanslarından biri olan WAIPA, 1995 yılında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından, yatırım geliştirme kuruluşlarının ekonomik kalkınmadaki rolünü teşvik etmek ve doğrudan yabancı yatırım çekmek amacıyla dünya genelinde kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu. Dernek 130 ülkeden 160’tan fazla yatırım teşkilatına sahipken, WAIPA Danışma Kurulu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) , Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) , Dünya Bankası ve Uluslararası Ticaret Odası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dahil olmak üzere bir dizi BM kuruluşunu içeriyor.
Geçtiğimiz yıllarda, Dubai Yatırım Geliştirme Kurumu, ortak eylemi destekleme, kapasite oluşturma ve yabancı doğrudan yatırımın geliştirilmesi, tanıtılması ve kolaylaştırılması için gösterdiği çabalarla 2013’ten 2016’ya kadar WAIPA’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Bölgesel Direktörlüğünü yaptı. 2017’den 2018’e kadar olan dönem için başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Genel Kurul üyelerinin güvenini kazanarak, 2019’dan 2021’e kadar geçen süre için belediye başkanlığını kazanan ilk yatırım teşvik organı oldu.
Dubai Yatırım Geliştirme Şirketi Uygulama Müdürü Fahad el- Gergavi, WAIPA Genel Kurulu üyelerinin güvenini kazanmaktan ve geçtiğimiz yıllarda çeşitli şehirlerden gelen yatırım teşviki kurumlarıyla ortaklaşa çalışma ve ortaklığa destek vermede sürekli çabaların sonucu olarak Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği başkanlığında Dubai’nin zaferinden dolayı gurur duyduğunu belirtti.
Gergavi, Dubai’nin doğrudan yabancı yatırımları çeken en önemli üç şehir arasındaki liderliğinin, ekonominin istikrarını ve büyümesini desteklemede olumlu bir rol oynayacağını, 2019’un ilk yarısında olağanüstü bir büyüme kaydeden DYY girişlerinin Dubai’de büyümeye devam ettiğini belirtti.
Fahad el-Gergavi, WAIPA Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada, Dubai Yatırım Geliştirme Şirketi’nin vizyon ve programlarını gözden geçirdi ve BAE’nin yatırım için tercih edilen bir hedef olarak konumunu ve itibarını pekiştirmeye devam ettiğini ve Dubai’nin işbirliğinin ve ortaklığın değerlerini koruyan liderleri sayesinde küresel yatırım topluluğunun daha fazla güven kazanmaya devam ettiğini belirtti.

Emarat Al Youm