Suudi Arabistan’da gece çalışanlar için yeni düzenlemeler yapıldı

Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Mühendis Ahmed er-Racihi, gece çalışanlar için yeni düzenlemelerin yer aldığı bir bakanlık kararnamesi yayınladı. Kararnamede, gece mesai yapanların çalıştığı işyerindeki görev ve hakları ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Bakanlık kararnamesinin ayrıntılarında, gece mesaisi ile 23.00 ile 06.00 arası çalışan kişilerin kastedildiği belirtildi. Normal çalışma saatleri ise 06.00’dan 23.00’a kadar yapılan tüm çalışmaları içeriyor. Bu zaman dilimi gerçek mesai saatleri olarak kabul edilir.

SPA’nın haberine göre, Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Halid Eba’l-Hayl, “Bakanlık kararnamesinde belirlenen gece çalışması süresi içerisinde en az üç saat çalışan kişi, gece çalışanı olarak kabul edilir. İşveren, gece çalışanının sağlık hizmetlerini sağlamak ile yükümlüdür. Gece çalışanı, çalıştığı tesise, gece çalışmasının sağlık açısından uygun olup olmadığına dair tıbbi rapor sunma hakkına sahiptir. Şayet gece çalışması sağlık açısından uygun değilse, mesai saatleri normal çalışma saatlerine alınır” ifadelerini kullandı.

Sözcü Eba’l-Hayl ifadelerini şöyle sürdürdü;

“Bakanlık kararnamesi, iş yerinin, bazı çalışanlarını gece mesaisinde çalıştırmaması gereken durumları içeriyor. İşyeri sağlık açısından gece mesaisinde çalışmaya uygun olmadığını gösteren tıbbi rapora sahip işçileri gece mesaisinde çalıştıramaz. Hamile bir kadının doğumdan en az 24 hafta önce gece mesaisinde çalışması yasaktır. Hamile çalışan, hem kendisinin hem de çocuğunun sağlığının korunması için 24 haftadan daha erken bir zamanda gece mesaisinden kaçınması gerektiğini ifade eden tıbbi bir rapor sunması durumunda mesai saatleri normal mesai saatlerine alınır. Öte yandan işyeri sahibi hamile işçilerin gıda ulaşımını da kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

Gece mesai yapanların hakları hakkında sözlerini sürdüren Eba’l-Hayl, “Gece işçisine, mesai saatleri ve ücretlerde bir avantaj sağlanması ya da gece çalışması için uygun bir ulaşım yardımı sağlamak, toplu ulaşım hizmetleri sağlanmadığı zamanlarda uygun ulaşım araçları sağlamak, temel ulaşım indirimi yardımlarına ek olarak ulaşım ücretini temin etmek gibi benzeri avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra gece mesai yapan kişilere uygun bir ücret verilmesi ek yardımlar gibi hakları korunarak, gece çalışma saatlerinin normal çalışma saatlerine göre azaltılması gerekir” dedi.

Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Halid Eba’l-Hayl, “Bir işyeri, normal çalışma saatlerinde çalışan işçilere tanınan eğitim, nitelik, kıdem, terfi vb. konulardaki hakların gece çalışanlarına da eşit düzeyde tanıması gerekir. İki iş günü arasındaki dinlenme süresi 12 saatten az olamaz ve gece mesaisinde sürekli çalışma süresi üç ayı geçemez. Gece mesaisinde çalışan bir işçi, kendi isteğiyle devam etmek istemediği takdirde gece mesaisinde üç ayın dolmasının ardından bir aylık süre için normal mesai saatleri içerisinde çalıştırılır. Eğer gece çalışanı üç ayın ardından da gece mesaisinde çalışmak isterse yazılı onayı alınır ve onay belgesi kendisine ait dosyada saklı tutulur. Gece çalışanının bu kararından vazgeçmesi halinde hakları korunur” açıklamalarında bulundu.

Kararname 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek

Yaşlıları, ailevi sorumlulukları veya özel durumları olanlara müsamaha gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Eba’l-Hayl, “Bakanlık kararnamesinde yer alan bir dizi karar çalışma ortamının iyileştirilmesi, çalışma mekanizmalarının geliştirilmesi ve kadınlar için çalışma ortamının düzenlenmesini hedeflemektedir. Kararname 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Şarkul Avsat