Acman Hâkimi’nden dul ve boşanmış kadınlara konut sağlama çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin yedi emirliğinden biri olan Acman Hâkimi Şeyh Humaid bin Raşiid Al Nuaimi, yetkilileri emirlikteki tüm konaklama alanlarının engelli insanlar için uygun olduğundan emin olma çağrısında bulundu.

Acman Hâkimi Şeyh Humaid bin Raşid Al Nuaimi, Ajman hükümdarı, dul ve boşanmış kadınlar için Acman Emirliği içinde konut yapılması çağrısında bulundu.

Toplumun tüm üyeleri için yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çabaların bir parçası olarak, Şeyh Humaid de yetkililerin mevcut konaklama yerlerinin engelliler için uygun konutlar sağlanması çağrısında bulundu.

Bu direktifler, Acman İstatistik ve Rekabet Edebilirlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Acman Emirliği’ndeki konut ihtiyaçlarını değerlendiren raporları inceledikten sonra yapıldı.

Şeyh Humaid yetkililere, düşük gelir elde eden ve hükümetin konut hibe programından yararlanamayan dul ve boşanmış kadınlara hızla ev sağlamalarını emretti.

Acman’ın Veliaht Prensi Şeyh Ammar bin Humaid Al Nuaimi direktifleri memnuniyetle karşıladı ve toplumun tüm kısımlarını desteklemenin önemini vurguladı.

The National

ACMAN NERESİ?

Toprak bakımından bu emirliklerin en küçüğü olan Acmân’ın yüzölçümü 260 km2, nüfusu 64.318’dir (1985). Aynı birlik içindeki diğer Arap emirliklerinden Şârika ile Ümmülkayveyn arasında yer alır. XIX. yüzyıl boyunca komşusu Şârika’daki Kasımî Emirliği’ne bağlı kalmıştır. Bölgede yaşayan halk, Naîm kabilesinin Âl-i Bûhureybân koluna bağlı olan Karâtise, Hamîre ve Âl-i Bûzeneyn boyundandır. Yine bu yüzyılın başlarında Vehhâbîlik hareketinin bölgedeki etkisi üzerine, burada oturan Âl-i Bûhureybân kabilesi, diğer Naîmî kabileleri gibi bu dinî akıma katılmıştır. Hatta bir ara emirliğe bağlı olan Zûrâ adası Vehhâbîler’in yerleşim merkezi olmuştur. Acmân, diğer sahil emîrleri ve İngiltere arasında imzalanan 1820 ve 1892 antlaşmalarına iştirak etti. 1952’de Sahil Devletleri Konseyi’ne (Trucial States Council) katıldı. 2 Aralık 1971’de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’nin federe üyesi oldu. 1981 yılından beri emirliğin başında bulunan Şeyh Humeyd b. Râşid en-Nuaymî, Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’nin yüksek konsey üyesidir.

Acmân’da inşası Ortaçağ’a kadar uzanan tarihî bir kale bulunmaktadır. 1928-1981 yılları arasında emîr olan Şeyh Râşid b. Humeyd bu kalede oturmakta ve emirliğin yönetimini buradan yürütmekteydi. Acmân’ın iç kısımlarında bulunan Mesfût bölgesinde 1968’de yapılan aramalarda kaliteli mermer rezervleri bulunmuştur. Tarihte daima Naîm kabilesinin yerleşim bölgesi olarak kalmış bulunan Mesfût bölgesinde ayrıca hurma, tütün ve buğday ziraatı da yapılmaktadır. Bölgede ekonomi yakın zamana kadar balıkçılık ve tarıma dayalıydı. Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin zengin üyelerinden, özellikle Ebûzabî’den (Abudabi) yardım almaktadır. Acmân’da 1976’dan beri gemilerin bakım ve onarımının yapıldığı bir tersane bulunmaktadır. 1984’ün sonlarında bir çimento fabrikasının işletmeye açıldığı Acmân’da petrol arama çalışmalarına ise 1982’de başlanmıştır. Buna bağlı olarak 1983’te sermayesinin % 50 hissesi Acmân’ın, % 50 hissesi de Arap ve Kanada şirketlerinin olan Acmân Millî Petrol Şirketi (AJNOC) kurulmuştur.

İslam Ansiklopedisi