Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu ırk ayrımcılığına karşı bir yasanın çıkarılmasını öneriyor

Suudi İnsan Hakları Komisyonu (SİHK), hoşgörü kültürünün geliştirilmesi, insan haklarına saygının artırılması ve ulusal uyumun korunması amacıyla ırk ayrımcılığının suç olduğunu belirten bir yasanın çıkarılmasını öneriyor.

Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, İslami şeriatın hak ve görevlerde adalet ve eşitliği zorunlu kıldığını vurguladı.

Suudi Devleti, Anayasa’nın 8. maddesi olan “Suudi Arabistan Krallığı’ndaki yönetim; İslami Şeriat Kuralları’na göre tesis edilen adalet, istişare (şura) ve eşitliğe dayalı” ilkesinden hareketle, ırk ayrımcılığı meselesinin dikkate alınmasını sağlayacak çok sayıda düzenleme yapmıştı.

Suudi İnsan Hakları Komisyonu’na göre, bu tür bir kanunun yürürlüğe girmesi, ırk ayrımcılığına karşı mücadelede alınan büyük önlemlerle sonuçlanacak, çünkü Krallığın ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye katılması  (Krallığı) Suudi ulusal sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek.

Arab News