Veliaht Prens: Ekonomik programlarımız 2030 Vizyonu ile uyumlu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz’in 2020 bütçesi dolayısıyla yaptığı konuşmada işaret ettiği hususları ve ekonomik reformun gerçekleştirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

Hükümetin, ekonomik değişim programlarını 2030 Vizyonu ile uyumlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Veliaht Prens, 2020 bütçesinde de; ekonomik reform programlarının gerçekleştirilmesi, yaratıcı dinamik bir iş gücü oluşturulması için gerekli stratejilerin uygulanmasına olanak sağlandığını söyledi.

Veliaht Prens, bütçe çalışmalarında; ekonominin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, iş fırsatlarının iyileştirilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesinin istikrarlı bir ekonomik program çerçevesinde ele alındığını ifade etti.

Veliaht Prens, 2020 mali yılı bütçe toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, “Hamdolsun, son üç yıl boyunca uygulanan ekonomik ve yapısal reformlar, fiili olarak finansal ve ekonomik performans üzerinde olumlu etkiler yarattı. Krallığın büyüme oranlarında önemli bir artış kaydettik, petrol dışı sektörün gayri safi yurtiçi hasılası ve özel sektörün ekonomideki ana rolünde de olumlu gelişmeler var, bir dizi iş sektörü belirgin pozitif büyüme yakalamayı başardı’’ diye konuştu.

Hükümetin çeşitli hayati sektörlerde büyük projeler yürüttüğünü belirten Veliaht Prens bin Selman sözlerine şöyle devam etti; ‘’Büyüme hedeflerimize ulaşmada kararlı adımlarla yürüyoruz, vatandaşa daha fazla iş olanağı sağlayacağız.  Hükümetin ticari gelişimi destekleyici tutumu ve cazip şartlar dolayısıyla yatırımlarda ciddi artışlar gözleniyor, yatırım ve iş yapma kolaylığı açısından ülkemizin konumu uluslararası göstergelerdeki sıralamalarda yükseliyor. Ulusal ekonomimizi büyüme hedeflerimiz doğrultusunda destekleyecek, çeşitliliğine katkıda bulunacak cazip bir yatırım ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm göstergeler durumuzun pozitif olduğunu gösteriyor, şimdiki ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek sağlamak için, prosedürleri ve programları sürekli gözden geçirip güncelliyoruz.’’

Dünya ekonomisinin içinden geçtiği zorlu süreçlere de değinen Prens, 2020 bütçesinin, kamu maliyesinin yönetilmesinde esneklik gerektiren ekonomik zorluklarla ve risklerle başa çıkma becerisinin artırılmasını, sürdürülebilir finansal istikrarın korunmasını dikkate aldığını sözlerine ekledi.

Bütçe açığının, mali kontrol politikaları, kamu mali yönetimi ve verimliliğinin geliştirilmesi projeleri dolayısıyla azaldığına da dikkati çeken Muhammed Bin Selman, GSYH’nın 2018’de yüzde 5,9, ve 2017’de yüzde 9,3 olduğuna işaret ederek, 2019’da yüzde 4.7 rakamlarının  proje uygulama ve özel sektör gelişiminde ilerleme ile birlikte finansal sürdürülebilirliği sağlama çabalarının sonuç verdiğini kaydetti.

2020 bütçesinin, büyük projelerin finansmanına katkıda bulunarak, orta, küçük ve mikro işletmelerin faaliyetlerini geliştirerek, ekonomiyi çeşitlendireceğini, yatırım ve istihdam için yeni alanlar açacak girişimcileri destekleyerek, büyük projelerin finansmanına katkıda bulunacağını, 2030 Vizyonu’na ulaşmak için programları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco hisselerinin halka arzını da değerlendiren Veliaht Prens, ‘’Aramco’nun halka arzı gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Özel sektörün ekonomiye katılması yönünde büyük destekleyici bir adım oldu, kısa ve uzun vadede iş imkânlarının arttırılması ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Kamu Yatırım ve Ulusal Kalkınma Fonlarının da 2030 Vizyon’una ulaşmamızda önemli rolleri bulunuyor.’’ diye konuştu.

Şarkul Avsat