Suudi Arabistan’dan İİT’nin rolüne vurgu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda bugün Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) oynadığı role ve 1969’da kuruluşundan bu yana İslami çalışmalar için kapsayıcı bir kurum ve İslam ümmeti için tek bir ses olarak, ortak İslami eylemin güçlendirilmesi konusundaki gayretli çabalarına vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan’ın, İslam ümmetinin umut ve isteklerini gerçekleştirmek için İİT merkezine ev sahipliği yapmanın yanı sıra üye ülkeler ile birlikte destek vermekten gurur duyduğu ifade edildi.

Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda Riyad’da yapılan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Kurulu’nun 40. oturumunun sonunda açıklanan, bölgenin istikrarını artırmak ve güvenliğini sağlamak için KİK ülkelerinin rolünün önemine vurgu yapan ‘Riyad Deklarasyonu’na değinildi.

KİK liderlerinin uyum, tek saf olma, kazanımların korunması, stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi, ekonomik birliğin sağlanması ve konsey çerçevesinde yapılan tüm anlaşmalara olan bağlılığı içeren Riyad Deklarasyonu’ndan duyulan memnuniyet dile getiridi.

Kral Selman, toplantının başında Suudi Arabistan’ın ekonomik reformları sürdürme ve 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşma yönündeki kararlılığını vurgulayarak, tüm bakanlar ve yetkililere 2020 mali yılı bütçesinde yer alan kalkınma ve sosyal projeler ile programları kararlılıkla uygulamaları talimatı verdi.

Bakanlar Kurulu, 2020 mali yıl bütçesinin açıklanmasının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ‘ekonomik reformlar devam ederken mali yönetimi kontrol etme, şeffaflığı sağlama, özel sektörü güçlendirme ve vatandaşlara verilen hizmetleri mükemmel hale getirme konularında kararlı olduklarını’ vurgulayan ifadelerine övgüde bulundu.

Veliaht Prens söz konusu açıklamasında, ulusal ekonomideki ekonomik ve yapısal reformların, 2030 Vizyonu’nun ekonomiyi çeşitlendirme, ekonomik istikrarı ve mali sürdürülebilirliği sağlama hedeflerini gerçekleştirmeye doğru kararlı bir şekilde ilerlediğini dile getirmişti.

Enformasyon Bakanı Turki eş-Şebane, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Suudi Arabistan resmi haber ajansına SPA’ya açıklama yaptı.

Bakana göre, toplantıda Kral Selman’ın, Kontrol ve Soruşturma Komisyonu’ ile ‘Genel Soruşturma Müdürlüğü’nün (Mabahith) Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na dahil edilerek, adının ‘Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’ olarak değiştirilmesini öngören Kraliyet emrini ele aldı.

Bu kararın, Suudi Arabistan liderliğinin, mali ve idari yolsuzluğu ortadan kaldırmak için iş verimliliği ve performansı artırma konusundaki kararlılığını yansıttığına dikkat çekildi.

Toplantıda, Kral Selman’ın, geçim maliyeti ödeneğinin 2020 yılı sonuna kadar bir yıl daha uzatma kararına da övgüde bulundu.

Bakanlar Kurulu, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliği, koordinasyona ulaşma ve bölgede istikrarı korumak amacıyla Riyad’da KİK Ortak Askeri Komuta Merkezi kurulmasını öngören anlaşma imzalanmasını da tebrik etti.

Bu anlaşmanın Suudi Arabistan’ın Körfez çalışmalarına verdiği desteği ifade ettiği vurgulandı.

Toplantıda, Cezayir’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Abdulmecid Tebbun tebrik edilerek, Cezayir’e daha fazla kalkınma ve refah dileklerinde bulunuldu.

Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan hükümeti ile Irak hükümeti arasında deniz taşımacılığı alanında işbirliği yapılmasının öngören mutabakat zaptını onayladı.

Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu ile ilgili bir takım düzenlemeler de kabul edildi.

Toplantıda, Suudi Arabistan’ın iç işlerine ilişkin bir takım kararlar da alındı.

Şarkul Avsat