Jurgen Renn yazdı: Bilginin Evrimi

The Evolution of Knowledge (Bilginin Evrimi) kitabı, bilim ve teknoloji tarihi hakkında yeni bir düşünme yolu, bilginin kültürel evrimin kritik bir faktörü olarak hizmet ettiği insanlık tarihinin büyük bir anlatımını bizlere sunuyor.

Jürgen Renn, insanlığın şekillendirdiği yeni jeolojik çağ olan Antroposen’de bugün karşı karşıya kaldığımız zorluklara oldukça önemli perspektifler sunarken, medeniyetin başlangıcına kadar uzanan küresel dönüşümlerde bilginin rolünü inceliyor.

Renn bilginin çok daha geniş bir tarih içinde bilim ve teknoloji tarihi farklı bir şekilde ifade ederken, yazının evrimi, bilimin antik dünyada ortaya çıkışı, erken modernitenin Bilim Devrimi, bilginin küreselleşmesi, sanayileşme ve modern bilim tarafından yapılan temek dönüşümler gibi önemli bölümleri analiz ediyor.

Renn, bilişsel bilim ve deneysel psikolojiden dünya bilimlerine ve evrim biyolojisine kadar çok sayıda disiplin ve yöntem kullanarak bilginin evrimini araştırıyor.

Arab News