IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) yaptığı açıklamada, enerji zengini Körfez Arap ülkelerini, iklim değişikliğiyle ilgili endişeler ve yeni rakiplerin tedarikinin petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirterek, harcamalarını dizginlemelerini tavsiye etti.

IMF’den gelen keskin uyarı, Bahreyn’in 2018’de bir krediyle temerrüde düşmesi ve komşularından 10 milyar dolarlık kurtarma alması sonrasında geldi. Bahreyn’in kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 93’üne denk geliyor.

IMF, petrol piyasalarına dair geçmiş gelişmelerin analizinin, talepte gelir ve nüfus artışı hesaba katıldıktan sonra güçlü ve kalıcı bir azalma eğilimine işaret ettiğini söyledi. IMF, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin mevcut finansal birikimlerinin büyük reformlar yapılmadığı takdirde düşen petrol ve gaz gelirlerine bağlı olarak önümüzdeki 15 yıl içerisinde tükenebileceğini belirtti.

PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELERİN EKONOMİK ORTAMLARI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

IMF raporunda ‘’Enerji tasarrufu teknolojilerindeki sürekli iyileştirmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi ve iklim değişikliğine daha güçlü bir politika tepkisi, dünyanın petrol talebinin daha yavaş büyümesi ve nihayetinde önümüzdeki yirmi yılda azalmaya başlaması anlamına geliyor. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse, Körfez İşbirliği Konseyi  ülkeleri de dahil olmak üzere birçok petrol ihraç eden ülkenin ekonomik ortamı yeniden şekillenecek’’ açıklaması yapılıyor.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki petrol üretimi, küresel arzın yüzde 20’sini temsil ediyor. Bu ülkeler 1997’den 2007’ye kadar rezervlerini büyük ölçüde artırdı, 2011 Arap Baharı’na kadar olan dönemde ise hızlı harcamaları oldukça arttı.

Bu arada petrol fiyatları Ocak 2016’da varil başına 30 dolara düştü. Fiyatlar daha sonra toparlanmaya başladı ve varil başına 120 dolara ulaştı. Çin’de devam eden Koronavirüs salgınıyla, on binlerce uçuşun iptal edildiği ve Brent ham petrol fiyatlarının varil başına 50 doların biraz üzerine çıktığı görüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ‘Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazlarsa, sahip oldukları refah, karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir’ uyarısında bulundu. IMF, bu ülkelerin maliyetleri azaltmaları ve ekonomilerini çeşitlendirmeleri gerektiğini söylüyor.

2 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

Altı ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi’nin  bugünkü toplam varlığı IMF tarafından 2 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor. Bu rakam küresel petrol arzının beşte birine denk geliyor. Fona göre, kararlı ekonomik reformlar olmadan Ortadoğu’nun en zengin ülkeleri 2034 yılına kadar net finansal servetlerini tüketip net borçlu hale gelebilir ve 2034 sonrasındaki bir on yıl içerisinde ise petrol dışı toplam servetleri de kaybolabilir.

Washington Post