BAE, Senegal’de kalkınma projelerine 66 milyon dolar destek sağladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Kalkınma Fonu, 1978’den beri Senegal hükümeti tarafından kabul edilen kalkınma plan ve programlarının desteklenmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Abu Dabi Kalkınma Fonu Genel Müdürü Muhammed Saif es-Suveydi, Senegal ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Abu Dabi Kalkınma Fonu, insanların geçim kaynakları ve onlara temel gelişimsel ihtiyaçların sağlanması için şu anda gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları ve hükümetlerin gelişmesine yardımcı olmak için destek sağlamaya devam ediyor” dedi.

ÜLKEDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMAYA YARDIM

Ayrıca, Fon’un 40 yıldır Afrika kıtasıyla ilgilendiğini, Afrika kıtasındaki yatırımların değerinin yaklaşık 24,6 milyar dirhem olduğunu belirtti.

Sözlerinin devamında, Senegal’in, fonun faaliyetlerini geliştirmek ve kalkınma hedeflerine ulaşmak ve ekonomik programlarını desteklemek istediği Afrika ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, fonun temel sektörlerdeki belirli projeleri finanse etmek için yaklaşık 241 milyon dirhem (66 milyon dolar) tutarında kalkınma fonu sağladığını, olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Senegal’de fon tarafından finanse edilen projelerin tarım, ulaştırma ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörleri içerdiğinden, ülkedeki ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilerlemesini sağladığını söyleyen Suveydi, “Fonun gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik politikası çerçevesinde, hükümet ile öncelikli kalkınma ve yatırım projelerinin finansmanını incelemeye hazır” dedi.

80 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Fon, 2018 yılında hükümetin Senegal’deki 100 kırsal köye elektrik erişimini artırma çabalarını desteklemek amacıyla 48 milyon dirhem (13 milyon dolar) güneş enerjisi santrali projesini finanse etti. Proje, hükümetin 2025-2030 yılına kadar enerjiye evrensel erişim sağlamayı amaçlayan stratejisinin bir parçası.

80 bin kişiye fayda sağlayan proje, ülkedeki ekonomik ve sosyal büyümenin tanıtımını olumlu yansıtacak olan 150 sağlık merkezine ve 200 okula sürdürülebilir elektrik sağlanması yoluyla yaşam koşullarını ve hizmetleri iyileştirmek için çalışacak.

Öte yandan, 2014 yılında, Senegalli şehirlere halkın yaşam standardını iyileştirmek ve araba kazalarından kaynaklanan maliyeti düşürmek için modern ve gelişmiş yöntemler sunmanın yanı sıra 53 milyon dirhem (14,5 milyon dolar) değerinde Ndomi – Urosogi – Bakel yolunun rehabilitasyon projesinin finansmanına katkıda bulundu.

TARIM ALANINA BÜYÜK YATIRIM

1978’de Fon, tuzlu deniz suyu seviyesindeki artıştan ötürü, Casmans Nehri yakınındaki tarım alanlarının kuraklıklarda maruz kaldığı tuzluluktan korumak için 4 milyon dirhem değerinde Campbell Barajı Projesi’nin çalışmasının finansmanına katkıda bulundu. Proje, tatlı su seviyesindeki kademeli düşüş için çalışma, barajlardan ve koruyucu bariyerlerden projenin uygulanması için gerekli tasarımların hazırlanmasını da içerdi.

1986 yılında Fon tarafından finanse edilen tarım arazisi projesi, toplam 37 milyon dirhem (10 milyon dolar) ile Senegal Nehri Havzası bölgesinde dört farklı bölgede 2 bin hektar geri kazanılarak tarımsal üretimi artırırken, proje ıslah arazileri üzerinde çalıştı. 600 hektarlık tarım arazisinin ıslahına ek olarak 544 hektarlık bir alan ve sulama şebekeleri sağlandı.

1982 yılında Senegal Nehri Geliştirme Projesi’nin 99 milyon dirhemle (27 milyon dolar) finanse edilmesine katkıda bulunan Fon, Senegal Nehri’nin ağzına Diama’da bir baraj ve Mentali’deki Senegal Nehri Kalkınma Projesi’nden Mali’de bir baraj inşasına katkıda bulundu. Böylece, hidroelektrik üretimi ve sulama, Nehir suyunun bolluğu, su güvenliğinin sağlanması, tarımsal ürünlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine de katkıda bulundu.

WAM