BAE ve Yeni Zelanda, ekonomi ve ticaret sektörlerinde anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Yeni Zelanda Ortak Ekonomik Komitesinin yedinci oturumu, BAE Ekonomi Bakanı Mühendis Sultan bin Said el-Mansuri ve Yeni Zelanda Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı David Parker başkanlığında başladı. Oturumda ekonomi ve çeşitli kalkınma alanlarına hizmet eden 12 hayati sektörde işbirliği çerçevelerini birleştirmek için bir anlaşma imzalandı.

İki taraf, komitenin çalışmaları sırasında BAE ve Yeni Zelanda’yı bağlayan güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ve öncelikli sektörlerde daha fazla işbirliği fırsatı araştırmak için ortak çabaların sürdürülmesinin ve iki ülkenin kalkınma çabalarına hizmet eden yeteneklerini geliştirmek için özel sektörde yeni alanlar açmaya yönelik çalışmanın önemini vurguladı. Teknoloji, sanayi, yenilikçilik, küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarım, gıda işbirliği, finansal hizmetler, turizm, sivil havacılık, yaşam kalitesi ve altyapı ile ilgili ilgi alanlarda ortak işbirliği konusu ele alındı.

YENİ ZELANDA ŞİRKETLERİNİ GELİŞTİRME YOLLARI ELE ALINDI

Komite ayrıca, Yeni Zelanda şirketlerinin Expo 2020’ye katılımı, sunulan ticari ve yatırım fırsatları, küçük ve orta ölçekli şirketleri geliştirme ve güçlendirme yolları ile ekonomik ve ticari delegasyonların değişimini artırmak ve hükümet kurumları arasında gelişmiş işbirliği modelleri geliştirmek konusunda iki taraf arasındaki mevcut işbirliğini de gözden geçirdi.

Ekonomi Bakanı Mühendis Sultan bin Said el-Mansuri, “İki ülke arasındaki ortak ekonomik komitenin bu oturumuna, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerde bir sonraki aşamada ekonomik ve ticari ilişkilerin yolu için bir kilometre taşı olarak bakıyoruz. Ekonomik ve ticari bağların gelişmesini garanti eden ve birçok kalkınma alanına hizmet eden özel ve açık çalışma mekanizmalarını ele aldık” dedi.

Mansuri, BAE’nin gelecek elli yıl planı kapsamında teknoloji, inovasyon, girişimcilik, küçük ve orta ölçekli şirketler, finansal ve teknik hizmetler, yapay zeka ve dijital ekonomi alanlarına ülkenin rekabetçi konumunu artıracak şekilde odaklanmaya çalıştığına dikkat çekti.

Ayrıca, küresel ekonominin tanık olduğu çeşitli ekonomik zorluklara ve mevcut küresel ticaret gerilimlerine ve etkilerine rağmen, 2018’de iki ülke arasındaki petrol dışı ticaretin toplam hacminin yaklaşık 732 milyon ABD doları olduğu için, ticaret borsalarının pozitif oranlarını korumayı başardığını söyledi. İthalat dahil, yaklaşık 482 milyon USD olurken, petrol dışı ihracat 47,7 milyon USD olarak gerçekleşti.

BAE’DEKİ YENİ ZELANDA ŞİRKETLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Sözlerinin devamında, iki tarafın sahip olduğu ekonomik yetenekler ve yetenekler ışığında, işbirliği için daha fazla fırsat keşfetmeye, mevcut ortaklık çerçevelerini çeşitlendirmek için çalışmaya ve iş dünyasını, özellikle iki ülkenin kalkınma planlarına hizmet eden ve karşılıklı yarar elde eden sektörlerde ortak yatırımlara girmeye teşvik etmenin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Mansuri, yaratıcılığın ve yeniliğin bugün sürdürülebilir kalkınma için temel güç haline geldiğini ve BAE’nin inovasyon, ileri bilim, bilimsel araştırma, geliştirme ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yeteneklerini, devletin konumunu ve rekabetçi itibarını artıracak şekilde geliştirmeye özel önem verdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan BAE’nin, esnek yasal ortamı, gelişmiş altyapısı, yüksek düzeyde şeffaflıktan yararlanan teknolojik ve finansal ekonomik sistemleri ışığında bölgesel ve uluslararası bir destinasyon olduğunu ve Yeni Zelanda şirketlerinin ülkedeki varlıklarını artırmaları için ideal bir fırsat olduğunu belirtti.

İlgili sektörlerdeki yatırımlarını genişletmek ve ayrıca mevcut ticari ve yatırım yeteneklerini gözden geçirmek ve iki ülkenin iş topluluklarını bağlamak için nitel bir fırsat sunan Expo 2020’ye Yeni Zelanda şirketlerinin katılımıyla İki ülke arasındaki ortak ekonomik faaliyetler için, Expo 2020 ile dünyaya ulaşmaya iyi hazırlanabilen şirketler ve ülkeler için muazzam fırsatlar yaratacağını söyledi.

Bugün, BAE’de hayati ve önemli sektörlerle faaliyet gösteren 21’den fazla başarılı Yeni Zelanda şirketi olduğunu ve ülkenin operasyonları için bölgesel bir merkeze sahip olduğunu, Yeni Zelanda’dan daha fazla şirketin BAE şirketleriyle ofisler ve ortaklıklar kurduklarını ve ülkenin bölgesel merkezlerini ülkeden aldığını görmek istediğini sözlerine ekledi. Ayrıca, her iki ülkeden gelen turist sayısındaki sürekli büyümeye işaret ederek, BAE’ye gelen Yeni Zelandalı turist sayısının, 2018’de 55 bin 294’e kıyasla 2019’da yüzde 3,8 aralığında büyüme kaydederek 57 bin 382’ye ulaştığını söyledi.

Yeni Zelanda Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı David Parker yaptığı açıklamada, “BAE ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret ve ekonomik bağları genişletmeye ve pekiştirmeye ve inovasyon alanlarında işbirliğini geliştirmeye ve her iki ülkedeki devlet kurumları ile özel sektör arasında yeni ortaklıklar oluşturmaya çalışıyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği ve mevcut stratejik ilişkilere dayandırılması, BAE’nin birçok Yeni Zelanda şirketinin bölgedeki faaliyetlerini genişletmesi için bir hedef” şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında, Ülkenin Expo 2020’ye katılımını devlet kurumlarının yanı sıra birçok Yeni Zelanda şirketi aracılığıyla artırma konusundaki istekliliğini vurguladı ve Orta Doğu’daki en büyük küresel etkinlik sırasında mevcut olma arzusunu dile getirerek Dubai’deki Expo 2020 merkezinde yer alan inşaat operasyonlarında tanık olunan büyük ilerlemeye övgüde bulundu.

Ayrıca, Yeni Zelanda gıda ürünleri BAE ve bölge pazarlarında rekabetçi bir üne sahip olduğundan, BAE Yeni Zelanda ürünlerini bölgeye ve Afrika’ya yeniden ihraç etme hedefini temsil ettiğinden, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin önemini, özellikle havacılık ve gıda sektörünü vurguladı. Bakan, yiyecek ve içecek alanında uzmanlaşmış 20’den fazla Yeni Zelanda şirketinin bulunduğunu ve bu hafta Dubai’de düzenlenen Körfez Gıda Fuarı’nın çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

EXPO DUBAİ 2020’YE KATILMANIN ÖNEMİ

Yeni Zelanda Bakanı, sağlık alanında bir dizi biyoteknoloji sektöründeki ve diğer hassas teknolojilerdeki Yeni Zelanda şirketlerinin ileri deneyimlerini de ele aldı.

İki ülke arasındaki ortak ekonomi komitesinin yedinci oturumu, iki ülke arasında hayati sektörlerde işbirliği çabalarını ilerletmek için açık bir ekonomik ve kalkınma gündemi oluşturmaya odaklandı. Tutanaklarda, ticaret ve ekonomik ilişkilerdeki işbirliği çerçevelerini geliştirmek ve iki taraf arasındaki ticaret mallarını artırmak ve çeşitlendirmek için çalışmak da vardı. Yeni Zelanda ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının gelişmeleri ile bu konuda işbirliği çabalarının ilerletilmesinin önemi konusu ele alındı. Yeni Zelanda tarafı, bu ticaret anlaşmasının önemini vurgulayarak sürekli desteği için BAE tarafına olan takdirini ifade etti.

Buna ek olarak, iki taraf küçük ve orta ölçekli işletmeler için politika ve programlarda deneyim alışverişi yapma fırsatlarını araştırmayı ve her iki ülkedeki iş liderlerini Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri düzeyinde ileri teknoloji ve yenilikten yararlanmaya teşvik etmeye karar verdi.

İki taraf Yeni Zelanda’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin gıda güvenliği için önemli bir stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, işbirliği, finans sektörünün yanı sıra bu hayati sektördeki tüm yönleriyle en son teknolojik gelişmelerden ve doğru teknolojiden faydalanmanın yanı sıra, iki tarafın da birçok ticari ve turizm bağına ve bireysel ulaşım seviyesine olumlu yansıyan açık gökyüzü sisteminin çalışmalarına devam etmenin önemi vurgulandı.

İki taraf ayrıca, Yeni Zelanda tarafının yaşamın çeşitli alanlarında sürdürülebilirlik üzerinde çalışan benzersiz bir yaklaşımla katıldığı Dubai’deki Expo 2020’ye katılımın etkisini artırmak için yakın çalışma taahhütlerini ifade etti.

İşbirliği, her iki tarafın teknik uzmanlık ve ortak yatırım transferini iyileştirmek için iki ülkedeki enerji şirketleri arasındaki ortaklıkların teşvik edilmesine yönelik ilgilerini ve standartlarını ve yenilenebilir enerji alanlarını içeriyor. Çevresel alanlarda işbirliği ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek ve kurumlar arasında kamu ve özel sektörden gelişmelere dayalı ortaklıklar geliştirmek sürdürülebilirliği teşvik etmek ve çevreyi korumak isteyen yeni girişimler ele alınan konular arasında oldu.

WAM