“Baraka” santrali, BAE’de sürdürülebilirliği ve ekonomik çeşitliliği arttıracak

Gelecek otuz yıl için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Stratejisi üzerindeki çalışmaların başlamasıyla birlikte, 50 yıla hazırlık yılı olarak 2020’de, temiz enerjiye bağımlılığı genişleterek sürdürülebilirliğin artırılmasına katkıda bulunan barışçıl nükleer santral Baraka’nın rolü etrafında yenilenen bir toplumsal kültür inşa etmek için programlanan sektörel ortaklıklar oluşturuldu. Çalışmalar, ülke ekonomisinde büyüme, çeşitlilik ve liderliğin sürdürülmesi kapsamında temel bir sütun oluşturacak.

2020 yılında verilen kapsamlı ileri görüş vizyonuna göre, ülkenin yüzüncü yılının ikinci yarısını planlamadaki kalkınma işlevi, sürdürülebilir enerjinin, temiz enerjiye bağımlılığı teşvik etmede barışçıl nükleer santral istihdamında farkındalık ve bilgi programlarının önceliği hakkını kazanıyor.

Abu Dabi’nin 2009 yılından bu yana enerji sektöründeki sürdürülebilir enerji durumuna geçiş yaklaşımına öncülük etmede uluslararası güvenilirlik kazanmış olması dikkat çekiyor. Biyo-termal, su, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanında uluslararası işbirliğini destekleyen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Organizasyonu (IRENA) için geçici bir merkez oldu, 2011 yılında Abu Dabi bu uluslararası sistemin daimi merkezi seçildi.

BAE’nin temiz enerji yönündeki liderliği, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, 2021’den 2050’ye kadar yürütme vizyonları ile ülkedeki ilk birleşik enerji stratejisinin oluşturulmasını zorunlu kılan sürdürülebilir büyümenin bir garantisi olduğunu belirten bir liderlik bilinci ile elde edildi.

2050 yılına kadar hedeflenen enerji karışımı, barışçıl nükleer santral dahil olmak üzere temiz enerjinin katkısını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarmak, 600 milyar dirhem (16.33 milyon dolar) tutarında yatırım yapmak, sadece talepte yıllık yüzde 6’lık bir büyümenin ödülünü sağlamak için değil, aynı zamanda enerji karışımının yenilenebilir, nükleer ve temiz fosil ekonomik ihtiyaçlar ve çevresel hedefler arasında bir denge kurması söz konusu.

Bu verilere göre, önümüzdeki üç yıl için stratejiyi etkin bir sektörel ortaklık hedefi haline getiren temiz enerjiyle ilgili sosyal kültür sistemi, mevcut ve hedeflenmiş gerçeklerin birbirine bağlı bir ağının tanımını gerektiriyor.

Strateji, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki elektrik bağlantısının gerekliliklerini yerine getirmede ulusal bir ağ ile, ülkenin dört tarafına dağılmış elektriğin bütünleştirilmesinin gerekleri konusunda gençler arasında rasyonelleşme ve farkındalık düzeyinin artırılması ilkelerini benimsiyor.

BAE’NİN BAŞLATTIĞI KALKINMA STRATEJİSİ

2012’de BAE, “sürdürülebilir kalkınma için yeşil bir ekonomi” sloganı altında yeşil bir kalkınma stratejisi başlattı ve onu ülkeye çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarında gelişmiş bir küresel konum sağlayan BAE vizyonu 2021’in bir parçası haline getirdi.

Devletin federal vizyonuna göre, 2030 yılına kadar, jeneratörün üretime girdiği güneş ve nükleer güçten elektrik ihtiyacının yüzde 25-30’unu üretmek de dahil olmak üzere, yüzde 30’a kadar hedeflenen temiz enerji yüzdesi taahhüt edildi.

Devletin enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılama çabalarını birleştiren ulusal “Temiz Enerji Uygun Fiyat” sloganı, temiz enerji kavramı ve sürdürülebilirlik programlarında merkezi işlevi hakkında bir bilinçlendirme ve eğitim programı başlatmak için çeşitli sektörler, kamu, işletme, eğitim ve sivil için mücadelenin temelini oluşturuyor.

Önümüzdeki 30 yıldaki BAE Enerji Stratejisi ve bireysel ve kurumsal tüketimin verimliliğini yüzde 40 oranında artırma ve temiz enerjinin ülkedeki toplam enerji karışımına katkısını yüzde 50’ye çıkarma ve 2050 yılına kadar 700 milyar dirhemle eşdeğer tasarruf elde etme hedefi, 2020 yılı boyunca, temiz enerjiyi barışçıl nükleer santralin ulusal ekonomide ve kalkınma, mutluluk ve istikrar hedeflerinde sürdürülebilirliği teşvik etmek için merkezi bir konuma sahip olduğu genel bir ulusal kültür haline getirmek için tüm sektörlerin katıldığı bir farkındalık programı olacak.

WAM