BAE, Yumuşak Güç Endeksi’nde Arap dünyasında ilk sırada yer aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dünya Kuvvetleri Zirvesi’nin çalışması sırasında yayınlanan ‘Yumuşak Güç Endeksi 2020 için Küresel Raporu’na göre, küresel etki ve uluslararası ilişkiler açısından, Arap dünyasında ilk ve dünya çapında onuncu sırada yer aldı.

Brand Finance tarafından Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde hazırlanan uluslararası raporun sonuçları, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un katılımıyla ve iş dünyası, ekonomik, kültürel ve diplomatik sektörlerde 500 uluslararası yetkilinin, hükümetin, diplomatın ve medya profesyonellerinin katılımıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da 25 Şubat 2020’de düzenlenen Dünya Yumuşak Güç 2020 Zirvesi’nde açıklandı.

BAE, DÜNYA GENELİNDE 10. SIRADA YER ALDI

Araştırmaya katılan izleyici üyeleri, ABD’den sonra Çin, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, Rusya, Kanada ve İtalya ile BAE’yi dünyanın en büyük on ülkesinden biri olarak seçti.

Topluluk ayrıca BAE’yi Arap dünyasında birinci, uluslararası ilişkiler standardında ise onuncu sırada, Almanya ilk sırada yer aldı, ardından sırayı İngiltere, ABD, Fransa, Kanada, İsviçre, Japonya, İsveç ve Rusya izledi.

Rapor, ülkelerin yumuşak güçlerinin değerlendirilmesinde halkın ve uzmanların görüşlerine dayanıyor ve 87 ülkeden 55 bin katılımcıdan oluşan genel topluluğun görüşlerini dikkate alırken, uzmanların anketi 1012 görüşmeyi de içeriyor. Uzmanlar ve genel halk BAE’nin bölgesel ve uluslararası sahne üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğunu kabul etti.

Ayrıca, raporun hazırlanmasında yer alan uzmanlar, BAE’yi Arap dünyasında ilk sırada, İsviçre’deki uzmanlara göre yayınlanan iş sektörü standardına göre ise onuncu sırada seçti, ardından sıralamayı İsveç, Hollanda, Japonya, Danimarka, Almanya, Norveç, Güney Kore ve Singapur izledi.

Uluslararası ISO akreditasyonunu kazanan yıllık raporda yer alan ülkeler on ana kritere göre değerlendirildi; devletin olağanüstü küresel etkisi, ülkenin itibarı, ülkenin genel bilgisi, iş ve ticaret, kültür ve miras, eğitim ve bilim, yönetişim, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim, halklar ve değerler.

Küresel etki unsuru, her ülkenin değerlendirilmesinde toplam yumuşak gücün yüzde 30’u ile en büyük payı elde ederken, devletin itibarı ve genel bilgisi, her biri için değerlendirmenin yüzde 10’u ile karşılandı ve diğer yüzde 50’si kriterin geri kalanına dağıtıldı.

On yumuşak güç ölçütünü içeren genel düzeyde, BAE küresel etki standardında küresel olarak 11 ve ABD’den sonra genel olarak 18. sırada yer aldı. Bunu Almanya, İngiltere, Japonya, Çin, Fransa ve Kanada, İsviçre, İsveç, Rusya, İtalya, Hollanda, Avustralya, Güney Kore, Danimarka, İspanya ve Norveç izledi.

Küresel itibar düzeyinde, raporun dayandığı araştırmaya katılan izleyici, BAE’yi küresel olarak 20. sıraya yerleştirdi ve rapor, BAE için büyük ölçekte olumlu bir itibar izledi, çünkü katılımcıların çoğunluğu bunu küresel sahnede olumlu bir etki olarak gördü.

Ekonomik düzeyde, rapor, iş ve ticaret eksenleri ve ülkenin istikrarlı ve büyüyen ekonomisi ve iş yapmak için tercih edilen küresel bir hedef olması nedeniyle BAE’nin bölgede ve dünyada belirgin bir varlığını izledi.

Uluslararası ilişkiler ve diplomatik temsil düzeyinde, rapor BAE’nin insani çalışma alanındaki güçlü varlığını izledi ve eğitim, bilim, medya ve kültür sektörlerindeki uluslararası işbirliğindeki kilit rolünü arttırmak için umut verici fırsatlar sağladı.

Raporun sonuçları ve diğer uzmanlaşmış uluslararası raporlar, devletin ve kurumlarının olumlu itibarını artırma çabalarının başarısını yansıtıyor; bunların en sonuncusu görsel medya kimliğinin bu yılın başında “hiçbir şey imkansız değil” sloganı altında lanse edilmesiydi.

Raporun çıktıları, küresel kitlenin federasyonunun kuruluşundan yarım asırdan daha kısa bir süre sonra uluslararası sahnede seçkin bir konuma gelene kadar, BAE’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve gayri resmi olağanüstü başarılarını takip etmesini teyit ediyor.

Bu ileri sınıflandırma, hükümetin son birkaç yıl içinde “Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yumuşak Güç Konseyi” nin ve “BAE’nin Yumuşak Güç Stratejisinin” lansmanı da dahil olmak üzere, rekabet gücünü ve uluslararası konumunu artıracak şekilde çeşitli küresel göstergelerde BAE’nin gelişmiş konumunu pekiştirmek için kasıtlı adımlar atmasıyla örtüşüyor.

BAE’NİN ÖNEMLİ STRATEJİK HEDEFLERİ

BAE Başbakan Yardımcısı ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum, Mayıs 2017’de Bakanlar Kurulu’na bağlı “BAE’nin Yumuşak Güç Konseyi” ni yumuşak güç için genel bir strateji çizmek ve BAE’nin olumlu imajını pekiştirmek üzere kurmuştu.

Konseyin görevleri arasında, ülkenin bölgesel ve küresel itibarını ve konumunu güçlendirmek, yumuşak gücünü pekiştirmek ve uygulanmasını takip etmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nin yumuşak gücüne yönelik genel politika ve strateji oluşturulması yer alıyor.

BAE için Yumuşak Güç Konseyi tarafından Eylül 2017’de başlatılan Yumuşak Güç Stratejisi, devletin ekonomik, kültürel, sanatsal, turizm, insani ve toplumsal boyutları da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel boyutta sürdürülebilir çalışma programları ve politikaları geliştirmek için insani rol, medeni boyut ve inşaat konularına odaklanan kapsamlı bir hükümet sistemi hazırlamayı, Ülkenin itibarı ve BAE’nin medeniyet imajını, mirasını, kimliğini ve ayırt edici kültürünü vurgulamayı amaçlıyor.

Strateji dört hedef içeriyor: tüm insani, ekonomik, turizm, medya ve bilimsel alanlarda devlet için birleşik bir kimlik geliştirmek, BAE’nin Arap bölgesine ve kültürel stoğuna bir geçit olarak ve ülkenin amaçlarına ve çıkarlarına hizmet etmek için dünyadaki kişi ve kurumlarla etkin uluslararası ağlar geliştirmek ve devletin dünyanın tüm halkları için modern, açık, hoşgörülü ve sevgi dolu bir ülke olarak itibarını pekiştirmek.

BAE’nin Yumuşak Güç stratejisi, BAE’nin kamu diplomasisi, birleşik kimlik, insan diplomasisi, kişisel ve uluslararası temsil diplomasisi, popüler diplomasi, bilimsel ve akademik diplomasi, kültürel ve medya diplomasisi ve ekonomik diplomasiyi oluşturan 7 ana eksen üzerinde çalışıyor.

“Küresel Yumuşak Güç Endeksi” raporu, kapsam dahilindeki ülkeleri yumuşak güç alanları ve eksenleri açısından düzenlemeye, daha geniş ve bölgesel ve uluslararası bir bakış açısıyla küresel bir yumuşak güç endeksi geliştirerek ve olumsuz alanlara karşı daha olumlu bir üne sahip alanları belirleyerek, boşlukları ve zorlukları tespit ederek ülkenin itibarını en iyi nasıl artıracağına ve küresel olarak tanıtacağına dair öneriler sunuyor.

WAM