BAE’de 44 şirketin 2019 karı için hissedarlara dağıtılması önerilen tutar 8 milyar dolar oldu

Şirketler tarafından yayınlanan açıklamalara göre, finansal piyasalarda yer alan 44 halka açık anonim şirketin yönetim kurulları tarafından önerilen nakit temettü tutarının toplam tutarı 9 Mart itibariyle yaklaşık 32,5 milyar dirhem ( 8 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Şirketler tarafından 2019 yılında açıklanan nakit temettüler, hissedarların Orta Doğu ve Basra Körfezi bölgesindeki en yüksek olan alacaklarının devam eden ödüllendirmelerinin bir göstergesi oldu.

Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şirketler tarafından açıklanan dağıtımlar, 2018 yılı için finansal piyasalarda listelenen tüm şirketler için yaklaşık 47,7 milyar dirhem (12 milyar dolar) olan temettülerin toplam değerinin yaklaşık yüzde 78’ini oluşturdu.

Bankacılık sektörü, 2018 yılında tüm sektör dağıtımları için 17,4 milyar dirhemle (4,5 milyar dolar)  karşılaştırıldığında, 2019 için Abu Dabi ve Dubai finans piyasalarında listelenen 8 bankanın yaklaşık 18,88 milyar dirhemden (5 milyar dolar) nakit temettü dağıtmasını önerdiğinden, yıl boyunca nakit temettülerin toplam değeri açısından tüm ekonomik sektörleri geride bıraktı.

Banka dağıtımları, 9 Mart’a kadar açıklanan toplam dağıtımların yaklaşık yüzde 58,8’ini oluşturdu.

Telekomünikasyon sektörü, toplam temettülerin yüzde 28,9’unu oluşturan yaklaşık 7,44 milyar dirhem (2 milyar dolar)  tutarında nakit temettü değeri açısından ikinci sırada yer aldı.

Şirketlerin yönetim kurullarının temettülere ilişkin önerileri, her yıl için faaliyetlerini ve mali pozisyonlarını değerlendirmek, bilançolarını tartışmak, yönetim kurullarının üyelerini bir araya getiren ve temettü önerilerini onaylayan yıllık toplantı olarak kabul edilen genel kurulların onayına tabi tutuluyor.

WAM