Özel sektör koronavirüs karşısında BAE toplumunu nasıl destekliyor?

Bazı özel sektör kurumları, tüccarlar, iş adamları ve vatandaşlar, koronavirüsün yayılmasıyla mevcut kriz karşısında girişimlerin başlatılmasına olumlu katılım gösterdi.

Topluluk üyelerinin etkileşim biçimleri farklılık gösterdi. Büyük kurumlar küçük projeler üzerindeki yükü azaltmak için finansal muafiyetler başlattı, küçük dükkan sahiplerinden 3 aya kadar bir süre için kira ertelendi, toplum güvenliğini sağlamak için sağlık sistemine doğrudan mali destek sağlandı.

El-Futtaim Group, alışveriş merkezlerinde kiracıların 3 ay boyunca kiradan muaf olduklarını, 100 milyon dirhemlik (27 milyon dolar) mali bütçe ile ticaret merkezlerinde alışveriş trafiğinde yaşanan düşüşün perakende sektörü üzerindeki yükü azaltacak, faaliyetlerin devamını sürdürecek ve restoranların, kafelerin ve diğer faaliyetlerin sahiplerini destekleyeceklerini açıkladı.

Şirket yetkilileri ve iş adamları, özel sektör kurumları ve şirketleri için sosyal sorumluluk projesi başlatarak, şirketlerin büyüklüğü ve mali yetenekleri ile orantılı olarak topluluk ve sağlık projelerini veya ihtiyaç duyulan destek gruplarını desteklemek için mali fon tahsis etmelerini sağladı, diğer bazı şirketlerin de maaşların ve istihdam koşullarının devamını desteklemek için istihdam sağlayarak sosyal olarak katkıda bulunmalarını istedi.

Araziler için ön faaliyetlerde uzmanlaşmış bir kurumun sahibi olan Muhammed el-Marzuki, mevcut durumun herkes için net bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu, çalışanların desteklenmesi konusunda bazı sözleşmelerin askıya alınması nedeniyle günlük kayıplara rağmen ücretlerinin ödeneceğini belirtti.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Genel Müdürü Muhammed el-Mansuri, proje sahiplerinin ister istihdam açısından ister topluluk girişimlerinde doğrudan finansal tahsisler veya gayrimenkul ile katkıda bulunabilecekleri birçok sorumluluk türünün olduğunu söyledi.

Vatandaş Muhammed Casim, önümüzdeki haftalarda Dubai Sağlık Otoritesi ile temasa geçerek sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak ve koronavirüsüne karşı koymak için yeni bitirmiş bir villa kompleksini tahsis etme niyetini açıkladı.

Bir diğer vatandaş Said el-Ketbi, Dubai’de temel gereksinimlerle kurulmuş ve donatılmış başka bir bina tahsis etmeye hazır olduğunu ve sorumlu yetkililerin kullanımına verdiğini belirtti.

Birkaç dükkanın sahibi, Mart ayı boyunca kiracılardan kira toplamadıklarını bildirirken, peşin ödeme yapanlara da bir ay geri verilecek, bu durum sosyal sorumluluğun piyasaları ve toplumun üyelerini krizlerin üstesinden gelmek için açıkça katkıda bulunmaya teşvik ettiğini gösterdi.

TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Eş-Şumuk Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ali el-Amri, faaliyetlerle ilgili hükümet üzerindeki baskıyı hafifletmenin yanı sıra, hem projeler içinde hem de faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili olarak özel ve doğrudan girişimler başlattıklarını, bir grup topluluk kadrosunu bu kampanyaları yönetmek ve uygulamak için görevlendirdiklerini ve güvenlik konusundaki farkındalığı yükseltmek için mevcut koşullar veya kampanyalar ışığında toplumsal ihtiyaçları karşıladıklarını açıkladı.

Amiri, aylık gelirleri durdurulan ya da faturasını ödeyemeyen işçileri desteklemeye katkıda bulunmak için bazı maddi yardım ve kaynakların sağlanmasını içeren girişimlerin başlatıldığını, istihdama yönelik sorumluluk ilkesinin güçlendirilmesi ve iş istikrarının mümkün olan en üst düzeyde korunması için satın alma yoluyla diğer şirketlerin faaliyetlerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Ayrıca, özel sektörden, özellikle de üretim sektöründen diğer şirketlerin, gerekli ve yüksek talep gören mallar için üretime devam ederek, temel malzemelerin bolluğuna katkıda bulunmak için fiyatları artırmayarak topluma olan bağlılıklarını sürdürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ekonomi Danışmanı Muhammed el-Mahri, şirketlerin bu ilk aşamada desteği hak eden iki kategoriye ayrıldığını, ilkinin desteğe ihtiyacı olan diğerinin de destekleyebilen olduğunu, büyük ekonomik grupların ve eski şirketlerin bu aşamada destek vermesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Şu anda en acil desteğe ihtiyacı olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli şirketler ve girişimci projeler olduğuna dikkat çekerek, şu anda bu şirketleri desteklemenin sürekliliğini ve istikrarını garanti altına aldığını ve böylece gelecek aşamalarda ekonominin güçlendirilmesine katkıda bulunmalarının sağlandığını belirtti.

Büyük grupların şirketlere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlayabileceği destek biçimleri üzerinde konuşan Mahri, “Sorun bir gruptan diğerine farklılık gösteriyor, ancak alışveriş merkezlerini ve perakende alanlarını yöneten grupların kiralama şirketlerine bir tür destek sağlayabileceğinden şüphe yok” dedi.

Büyük işadamları hakkında Mahri, bazılarının büyük destek sağladığını ve ekonominin çeşitli şekillerde gelişmesine katkıda bulunduğunu, ancak sundukları desteği duyurmadan yaptıklarını, diğerlerini teşvik etmek için mevcut aşamada reklam çağrısı yapmaları gerektiğini belirtti.

Al Roeya