BM’nin Suudi Arabistan Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi

Suudi Arabistan ve Mısır’dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede BM’ye çağrı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde 9 üye ülkesi, Genel Kurul’a salgınla mücadelede “uluslararası işbirliğini yoğunlaştırma” çağrısında bulundukları bir karar taslağı sundu. “Uygun zamanda bilgi alışverişinde bulunma” önerisini içeren taslak, finansal güvenlik ağlarını güçlendirmek için “güçlü ve hızlı finansal paketler” çıkarmak amacıyla “uluslararası kuruluşlarla temasta bulunulmasını” talep ediyor. Aynı zamanda karar taslağında, Kovid-19’un sosyal, ekonomik ve finansal neticeleriyle yüzleşme kapsamında G20 liderlerinin dünya ekonomisine 5 trilyon dolar destek kararına vurgu yapılıyor.

Söz konusu taslağı BM Genel Kurulu (BMGK) Başkanı Ticcani Muhammad-Bande’ye 9 üye ülkenin daimi temsilcileri sundu. Bu kişiler, BM’nin Suudi Arabistan Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi, Mısır Daimi Temsilcisi Muhammed İdris, Bahreyn Daimi Temsilcisi Cemal er-Ravii, Irak Daimi Temsilcisi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Lübnan Daimi Temsilcisi Emel Mudelleli, Fas Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, Kanada Marc-Andre Blanchard, Singapur Daimi Temsilcisi Burhan Gafur.

 

Taslakta şu ifadelere yer verildi:

“Dünyanın benzeri görülmemiş bir salgına ve bunun getirdiği can kayıplarına tanıklık ettiği sırada, bu büyüklükteki bir salgınla mücadele etme, onu kontrol altına alma ve hafifletme yolundaki bireysel çabaların ne kadar sınırlı olduğunun idrakine daha iyi varıyoruz. Tek, küresel ve çok yönlü bir tavır takınmak için sıkı ve koordinasyonlu bir şekilde birlikte çalışmanın, hem bu konudaki küresel sağlık tehditleriyle mücadele etmemizi, hem de güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme için sağlam temeller atmamızı sağlayacağını hatırlamakta fayda var. Uluslararası dayanışma ve işbirliği, bu salgının üstesinden gelmek için her zamankinden daha fazla gereklidir. Bu da, Kovid-19 kriziyle mücadeleye yönelik küresel çabaları yoğunlaştırmak için BM’nin uluslararası eyleme öncülük etmesini gerektiriyor.”

Söz konusu daimi temsilciler, BMGK’nın “BM Sisteminin Güçlendirilmesi” hakkında gündeminde bulunan 123. madde çerçevesinde kabul etmesi için bir taslak hazırladı. Metin; G20 olağanüstü zirvesinin sonuçları dâhil olmak üzere Kovid-19’la mücadele konusunda üzerinde anlaşılan hususları somut ve objektif bir biçimde ele almak için BM’nin tavrını ve BM Genel Sekreteri’nin açıklamalarını destekler nitelikte. Metinde aynı zamanda BM’nin üye ülkeleri ve vekilleri aracılığıyla “insanlığın refahı için küresel, işbirliğine dayalı ve eşgüdümlü bir çabaya öncülük edeceğine” güvenildiği dile getiriliyor. Metinde ayrıca, tüm üye devletlere bu karar taslağını destekleme çağrısı yapılıyor.

Şarku’l Avsat’a ulaşan taslak metni, on paragraftan oluşuyor. Metin, “Doğru ve zamanında bilgi alışverişi, epidemiyolojik ve klinik veri alışverişi yapmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası Sağlık Tüzüğü ve ilgili kılavuzların uygulanmasını desteklemek dâhil olmak üzere salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin ve çok yönlü çabaların yoğunlaştırılması” önerisi ile başlıyor. Ardından Kovid-19’un sosyal, ekonomik, insani ve finansal neticelerinin zamanında ele alınmasını sağlamak için BM’nin, ilgili bölgesel-uluslararası kuruluşların ve ilgili finans kurumların işbirliğine olan gerekliliğine vurgu yapılıyor. Salgınla mücadelede herhangi bir ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına yer olmadığı için insan haklarına tam saygı gösterilmesi gerekliliğine değinen taslak metin, krizle ve küresel salgınla mücadeleyi ve ekonomik istikrarı korumaya yönelik küresel çabaları yoğunlaştırmak için acil kısa vadeli prosedürler çıkarma gerekliliğine yer veriyor.

 

Bu prosedürler arasında şu hususlar bulunuyor:

Başta teşhis ve tedavi araçları, ilaç ve aşılar gibi tıbbi malzemelerin dağıtımının hızlandırılması, üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve bunların yaygın ve uygun fiyatlarda bulunmasının sağlanması, bununla birlikte aşı ve ilaç geliştirilmesi için ayrılan fonların artırılması, küresel finansal güvenlik ağlarını pekiştirmek üzere güçlü, muntazam ve hızlı finansal paketler çıkarmak için başta BM, WHO, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu (WBG) ve çok yönlü-bölgesel kalkınma bankaları olmak üzere ön cephede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişki kurulması.

Taslak; ekonomileri destekleme, çalışanları, şirketleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri, en çok etkilenen sektörleri ve savunmasız kişileri himaye altına alma ihtiyacına vurgu yapıyor. Aynı zamanda, yürütülen finans politikaları, ekonomik önlemler ve Kovid-19’un sosyal, ekonomik ve finansal etkilerini ele alma planları kapsamında G20 liderlerinin dünya ekonomisine 5 trilyon dolar katkı sağlama kararını memnuniyetle karşılıyor. Taslak, uluslararası toplumu ve tüm ilgili tarafları başta yaşça büyükler, kadın ve genç kızlar, yerinden edilmişler, mülteciler, fiziksel engeli olan kişiler ve savunmasız alanlarda, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar olmak üzere insanlara yüksek öncelik vermeye çağırıyor. Aynı zamanda halk sağlığı alanındaki koordinasyonun artırılması, sürdürülebilir salgın hazırlığı, tepki verme ve iyileştirme planlamasının başlatılmasının gerektiği çağrısında bulunuyor. Diğer yandan, sürdürülebilir iyileşme için küresel eylemi desteklemek üzere başta savunmasız ülkelerdekiler olmak üzere BM sisteminin harekete geçirilmesi için BM Genel Sekreteri’ne talepte bulunuluyor. Son olarak, konudaki çeşitli girişimlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve bu kararın zamanında uygulanması çağrısında bulunuyor.

Şarkul Avsat