Bugün Ne Okuyalım? Çin Felsefe Sanatı

The Art of Chinese Philosophy (Çin Felsefe Sanatı) kitabı, klasik Çin felsefesinin en önemli sekiz filozofunun eserlerine  eşsiz bir giriş sunuyor. Eserde, Konfüçyüs (denemeler), Mozi, Mencius, Laozi, Zhuangzi, Sunzi, Xunzi ve Han Feizi’nin eseriyle ilgili önemli anlatımlar yer alıyor. Çin felsefe tarihi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden olan Paul Goldin bu eseriyle, filozofların zor fikirlerinin kökenlerini ve anlamlarını zengin bir bağlamda okuyucuya sunuyor.

Bu klasiklerin hiçbiri şu anda atıfta bulunduğu yazarlar tarafından yazılmadığından, kitap “Ne okuyoruz?” sorusuyla ve eserlerin metin tarihini anlamanın onları takdir etmemizi zenginleştirdiğini açıklayarak başlıyor.

Sekiz çalışmanın her birine bir bölüm ayrılmıştır ve bölümler kendi içinde üçe ayrılmıştır. Bu bölümler:  Denemeler, Mozi ve Mencius’un genellikle şüpheyle, Cenneti (tian) felsefi değerlerin kaynağı olarak nasıl tartıştıklarına bizlere sunan “Cennet Felsefesi” bölümü; Laozi, Zhuangzi ve Sunzi’nin eski değerleri aşmak için yeni Yol (dao) kavramını nasıl anlattıklarına değinen “Yol Felsefesi” bölümü; Xunzi ve Han Feizi’nin önceki düşünürlerin iyi fikirlerini gelecekteki bir imparatorluk çağı için nasıl uyarlanabileceğini anlatan “Bir Çağın Sonundaki İki Titan” bölümü olarak karşımıza çıkıyor.

Bunlara  ek olarak, kitap, çok yönlü ve çoğunlukla yanlış anlaşılan qi kavramının ve Çin felsefesinin önemli bir özelliği olan, düşümsüz akıl yürütmenin açık, anlaşılır açıklamalarını okuyuculara sunuyor. Sonuç, büyüleyici ve etkili bir felsefi geleneğinin paha biçilmez bir sunuşu.

Arab News