Medine’deki hat merkezinin adı değiştirildi

Suudi Arabistan’da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ismi Kraliyet onayı ile Medine şehrindeki ‘Daru’l Kalem Merkezi’ne verildi. Merkezin ismi ‘Prens Muhammed Bin Selman Uluslararası Arapça Hat Sanatı Merkezi’ olarak değiştirildi.

Söz konusu karar, Kültür Bakanı Prens Bedir bin Abdullah bin Ferhan’ın, Veliaht Prens’in Arapça hat sanatını destekleme çabalarının yanı sıra kültür ve aydınlara verdiği sürekli desteği takdir ederek yaptığı talep nedeniyle alındı.

Medine’deki Prens Muhammed Bin Selman Uluslararası Arapça Hat Sanatı Merkezi, bir müze, bir sergi salonu ve Arapça hat sanatına ilişkin çalışmaların yapıldığı bir enstitüyü içerirken, Arap ve Müslüman hattatlar için de bir buluşma yeri olarak kabul ediliyor.

‘Daru’l Kalem Merkezi’ni geliştirme ve ismini ‘Prens Muhammed Bin Selman Uluslararası Arapça Hat Sanatı Merkezi’ olarak değiştirme planı, Arapça hat sanatının toplumdaki varlığını arttırmayı ve onu korumayı hedefleyen, 2020 ve 2021 yıllarında ‘Arapça Hat Yılı’ kutlamalarını düzenleyecek olan Kültür Bakanlığı’nın bu sanatı destekleme çabaları doğrultusunda gerçekleşti.

Arapça Hat sanatı eğitimi vermek amacıyla 2013 yılında Medine’ne de kurulan Prens Muhammed Bin Selman Uluslararası Arapça Hat Sanatı Merkezi, dersleri, metotları ve Arapça hat öğretimindeki uzmanları ile hattatlar için bir odak noktası olurken, Kültür Bakanlığı’nın 2030 Vizyonu ışığında Arapça hat sanatını destekleme planlarını karşılayan bir platform haline geldi.

Şarkul Avsat