Fatıma bint Mübarek: BAE zorluklarla mücadele edebiliyor ve ülkesinin güvenliğini sağlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  Genel Kadınlar Birliği Başkanı ve Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi Başkanı Şeyha Fatıma bint Mübarek, bu hastalığa ilişkin gelişmelerin ışığında, küresel zorluklarla mücadele ederek, vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumaya öncelik verdiğini ve BAE’deki liderliğin büyük bir çaba gösterdiğini açıkladı.

Şeyha Fatıma bint Mübarek, “Aile Danışma Portalı”nın deneysel versiyonunun açılışında yaptığı konuşmada, BAE’nin dünyadaki krizin ışığında karşılaştığı tüm zorlukları araştıran proaktif bir yaklaşıma göre ilerlediğini ve acil durumlarla başa çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Hükümet kurumlarının, özel sektörün ve toplumun bu salgını ele alma çabalarının işbirliği ile gerçekleştiğini, toplumu korumak için ilk savunma hatlarında görev alan sağlık çalışanlarının çabalarını ve fedakarlıklarını vurgulayarak, hükümetin gerekli kararları hızlı ve gecikmeden aldığını ve uyguladığını belirtti.

Sözlerinin devamında, “Yardım ve destek kavramını yansıtan, uyumlu çabaların gerekliliğini, vizyonları, stratejileri ve aileyi ve tüm üyelerini önemsemeyi amaçlayan ve toplumdaki rollerini geliştirmeyi gerektiren bir portal başlattık” dedi.

Açıklamasında, aile danışmanlığı portalının deneysel versiyonunun lansmanını, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sağlam temellere ve BAE’nin kapsamlı sürdürülebilir kalkınmayı başarma ve artırma hedeflerine ulaşmak için net planlara dayanan bugün ve gelecek için sağlam ve bilimsel bir vizyonu yansıtan proaktif bir adım olarak tanımladı.

BAE’nin olayları öngörmede ve rollerin entegrasyonunu desteklemede, kurumların topluma tam olarak katılma çabalarını birleştirmede ve ülkemizin kurucu öncülerinin kazanımlarına gelecekleri için yeni sistemler tasarlamada olağanüstü ulusal kaynaklardan ve yeterliliklerden faydalanmada önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Şeyha Fatıma, çeşitli ülkelerdeki rekabetçilikte dünya ülkelerinin ön saflarında yer almanın ve gelecek nesiller için kalkınmanın sürdürülebilirliği için planların ve projelerin geliştirilmesi yoluyla her düzeyde niteliksel atılımlar yaparak devletin yürüyüşünü takip etmek için mükemmellik kültürünü pekiştirmenin önemini vurguladı.

Öte yandan, Genel Kadınlar Birliği Direktörü Noura Halife es-Suveydi, Birliğin üzerinde çalıştığı girişimlerin, ulusal çalışma stratejisini benimseyerek gelecek nesiller için plan ve projeler geliştirme konusundaki liderliğinin uzun vadeli vizyonunun sadece açık bir göstergesi olduğunu ve Şeyha Fatıma’nın inisiyatifiyle başladığını söyledi.

Fatıma bint Mübarek, devlet kurumlarının aile hizmetleri sağlamadaki rolünü vurgulamak ve devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının rollerinin entegrasyonunu geliştirmek için aile portalını başlattı.

Süveydi, kurumlar arasında sosyal hizmetlerin düzeyini yükseltmek için çabaların birleştirilmesinin, liderlerin önümüzdeki elli yıldaki kapsamlı rönesansa mutlak inancına yönelik direktiflerinin bir uygulaması olduğunu ve bunun da BAE halkının her düzeyde istisnai sıçramalara ulaşmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Portal, aile danışmanlığı, sosyal danışmanlık, psikolojik danışmanlık ve hukuki danışmanlık olmak üzere beş temel danışmanlık hizmetini içeriyor, başvurular, anında danışma talebi, görsel danışma talebi ve danışmanlık yetkilisiyle doğrudan iletişim isteği olmak üzere üç forma göre sınıflandırılıyor.

Derhal istişare talepleri ve doğrudan iletişim talepleri istişare organına sunulacak. Görsel istişare taleplerinde, koordinasyon Genel Kadınlar Birliği tarafından katılımcı makamlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Yeni portal, toplumun üyelerine, hem vatandaşlar hem de bölge sakinlerine sağlanan aile hizmetlerini gözden geçirecek ve üç alt hizmet içerecek; Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Birleşik Aile Danışma Portalı, Aile Hizmetleri Rehberi ve Şufetkum Hizmeti.

Aile Hizmetleri Rehberi, ülkedeki çeşitli resmi ajanslar tarafından sağlanan, hizmet türüne (yardım hizmetleri, sosyal destek, evde bakım, istişareler, dağıtım hizmetleri, eğlence, eğitim ve sağlık) veya hedeflenen gruplara (yaşlılar, engelliler, yardıma muhtaç aileler) göre sınıflandırılan 70’ten fazla aile hizmetini içeriyor. Rehber, topluluk üyelerinin ülkedeki aile hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için bir referans olarak kabul ediliyor.

WAM