BAE’de yüksek teknoloji kolejlerinden 16 bin 500 öğrenci yararlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Yüksek teknoloji kolejlerinden 16 bin 500’den fazla öğrenci, bir ay boyunca dijital kampüs faaliyetleri ve programlarıyla etkileşime girdi ve 14 bin 300 öğrenci 700 çevrimiçi etkinlikten yararlandı.

Etkinlikler arasında yaşam becerileri, yarışmalar, spor ve fitness ve okuma dersleri ile uzaktan gönüllü faaliyetler yer alırken, 2 bin 324 öğrenci uzaktan kariyer geliştirme programına e-Kariyer Merkezi aracılığıyla katıldı.

Yüksek Teknoloji Kolejleri Kompleksi Müdürü Dr. Abdullatif Al Şamsi, öğrenciler için “dijital kampüs” ün önemini açıkladı ve bu rakamların, bir ay boyunca online olarak ders dışı aktivitelerle öğrenci etkileşimini, özellikle de 16 bin 500’den fazla öğrencinin etkileşimini temsil ettiğini söyledi. Şamsi sözlerinin devamında, “Öğrenciler boş zamanlarında en iyi şekilde yatırım yapmaya teşvik edilmelidir ve bu istisnai durumlarda devletin çabalarını desteklemek için evlerinde kalmaya kararlıdırlar, bu da dijital kampüsün sunduğu şeylerin, yarışmalar, filmler ve video oyunları gibi spor ve boş zaman etkinlikleri de dahil olmak üzere entegre bir öğrenci yaşamını uzaktan temsil ettiğini gösterir” dedi.

Şamsi, dijital kampüsteki öğrencilere sunulan hizmet ve faaliyetlerin, öğrencilerin yararına etkileşim ve gelişim hacmini ölçmek amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrencilerin kolejlerin sağladığı yüksek kaliteli ve verimli teknik altyapıdan yararlanmalarını desteklemek ve eğitim, öğretim ve kişisel gelişim olanaklarını artırmak amacıyla bu aşamadaki kazanımlardan gelecekte faydalanmak ve kampüs içi eğitim ile uzaktan eğitim arasında birleşme olasılığını ele almak için sürekli incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

900 ÇALIŞAN UZAKTAN EĞİTİM VERDİ

Kolejler için dijital kampüs yapısının uzaktan eğitim ve işe hızlı geçişi destekleyen entegre bir yapı olduğunu söyleyen Şamsi, deneyim, öğrenci performansı düzeyindeki seçkin sonuçları yansıttığını, bu konunun aynı zamanda idari ve öğretim personelinin çalışan performansı ile iş doyumundan ve verimliliğinden ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca kolejlerde yaklaşık bin 900 çalışanın şuan uzaktan çalışarak verimlilik ve performansta kayda değer bir iyileşme sağladığını, fakülte üyelerine bir ay içinde 45 bin saat uzaktan profesyonel gelişim sağlayan öğretim üyeleri için eğitim ve sürekli mesleki gelişim fırsatları sunduğunu söyledi.

Yüksek Teknoloji Kolejleri Öğrenci İşleri Dairesi Müdürü Ahmed el-Mulla, öğrencilerle sürekli olarak iletişim kurmak ve herhangi bir ihtiyaca cevap vermek için öğrencilerin faaliyetlerinden sorumlu personel ışığında geliştirilen bu imkanın öğrencilerin hayatlarının birçoğunun faaliyetlerinde büyük bir etkileşim ve onay ile karşılandığını söyledi.

Mevcut aşamada fitness ve sağlık faaliyetleri platformu, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve açık iletişim kanalları dahil olmak üzere Mayıs ayında öğrencilerin sınavlara hazır olmalarını destekleyen faaliyetlere ve programlara odaklanıldığını belirten Mulla, gün boyunca öğrencilerle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için hem öğretmenlere hem de uzaktan öğretmenlik döneminde meslektaşlarına yardım etmeye ve akademik olarak onları desteklemeye katılan seçkin öğretmenler ve öğrenciler (akran öğretimi) tarafından yürütülen çevrimiçi sınıfların ve bu gelişim süreçlerini içeren sanal öğrenci başarı merkezlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Al Bayan