Suudi Arabistan Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi, koronavirüsün mali durum üzerindeki sonuçlarını inceledi

Suudi Arabistan Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçlarını analiz ederek salgının çeşitli sektörler ve ülkenin mali ve ekonomik durumu üzerindeki etkilerini inceledi.

Bu inceleme konseyin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantı sırasında yapıldı. Söz konusu toplantıda, ekonomi ve kalkınmayla ilgili bir dizi konu görüşüldü. Bu konular arasında Ekonomi ve Planlama Bakanlığı tarafından sunulan ulusal ve uluslararası düzeylerde en önemli ekonomik gelişmeleri gösteren üç aylık ekonomi raporu, elde edilen en son verilere göre geleceğe yönelik beklentiler ve ekonominin yapısı ile çeşitli ekonomik faaliyetlerin verimine ilişkin bir analiz yer alıyordu. Buna ek olarak en önemli makroekonomik göstergeler için kısa ve orta vadeli büyüme tahminleri de ele alındı.

Aynı zamanda konsey, kamu kuruluşlarının performansını değerlendirmek için Ulusal Merkez tarafından yapılan sunum hakkında müzakerede bulundu. Söz konusu sunumda kamu kuruluşlarının performansının üç aylık değerlendirmesi, performans göstergeleri verilerinin analizi ve hükümetin performansına genel bir bakış ile ilgili bir rapora da yer verildi. Konsey son günlerde atılması gereken adımlar konusunda birtakım tavsiyeler aldı.

Konsey, “Suudi Arabistan 2030 Vizyonu”nun yürütme programlarından birisi olan “Ulusal Kimliği Güçlendirme Programı” kapsamında yer alan “Kral Selman Uluslararası Arap Dili Kompleksi” girişimine ilişkin Kültür Bakanlığı tarafından yapılan sunumu inceledi. Söz konusu girişim, Arap dilinin konumunu ön plana çıkarıp hem bölgesel hem de küresel rolünü canlandırmayı ve Arap ve İslam kültürünün dilsel derinliğini dışa vurarak değerini yükseltmeyi hedefliyor. Aynı zamanda bakanlığın sunumunda, kompleksin Suudi Arabistan’da dil bilimlerine ilgi duyanlar için bir referans noktası olması ve Arap dili araştırmaları, sanatı ve eserlerine olumlu bir şekilde yansıyacak etkin özgün bir faaliyet oluşturma planı da yer aldı.

Şarkul Avsat