Mısır Kıdemli Alimler Kurulu: Bayram namazları hutbe okunmadan evlerde kılınabilir

Ezher Şeyhi Dr. Ahmed et-Tayyib’in başkanlık yaptığı El-Ezher Kıdemli Alimler Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için alınan önlemlerin bir parçası olarak bayram namazlarının evde kılınabileceği duyuruldu.

Kurul şer’i sorumlulukları ve dini görevlerinden hareketle, yeni tip koronavirüs salgını devam ettiği için bayram namazıyla ilgili hükümler hakkında bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada, Kovid-19 salgınının devam etmesi, topluluk halinde bulunmanın bu salgının yayılmasının ana sebebi olduğuyla ilgili tıbbi uyarıların sürekli tekrarlanması, şer’i hukukun insanların dünyada ve ahirette menfaatlerinin gözetilmesi ve onlardan kötülüğün uzaklaştırılmasını temel alması, İslam’ın en büyük amaçlarından birinin canları korumak, himaye etmek ve gelebilecek tüm olası zararlardan sakınmak olması, insanlığın sınandığı genel salgının bazı şer’i görevler için birtakım cevazlar verilmesini zorunlu kılması, salgının getirdiği tehlikelere karşı önlem alınması ve bayram namazının eda edilmesinde bu zorunlu hükümlerin uygulanması göz önüne alındığında, camilerin geçici olarak kapatılması ve toplu şekilde yapılan etkinliklerin yasaklanması, açık sayılabilecek alanlarda ve namaz kılınan yerlerde önlemlere uyulamaması ve bunlarla birlikte tehlikenin hala var olması sebebiyle Kıdemli Alimler Kurulu yetkilileri, mübarek Ramazan Bayramı namazının mevcut şartlar altında camilerde kılınamamasından dolayı evlerde kılınmasına cevaz verdi.

Kurul bir Müslümanın, tek başına bayram namazını kılabileceği gibi ev halkıyla birlikte toplu bir şekilde kılabileceğini de söyleyerek, Beyhakî’nin Ubeydullah bin Ebi Bekir bin Enes bin Malik’ten (Rasulullah’ın hizmetçisi) rivayet ettiği hadisi örnek gösterdi: “Enes bayram namazını imamla birlikte kılmayı kaçırırsa, aile halkını toplar ve onlara imamın bayram namazı gibi namaz kıldırırdı.”

Kurul bayram namazının vaktinin kuşluk vaktine denk geldiğini, güneş doğduktan 20 dakika sonra başlayıp öğle ezanından 20 dakika önceye kadar sürdüğünü ve öğle vakti girdiğinde vakit geçtiği için namazın artık kılınamayacağını belirtti. Bu kapsamda En-Nevevi, “Bayram namazını imamla kaçırırsa, tek başına namaz kılardı. Bayram günü namazın vakti güneş kaybolmayana kadardır. Ancak güneş kaybolunca namaz kılınmazsa vakit geçmiş olur” ifadelerini kullandı.

Kurul, “Müslümanlar bayram namazını tek başına ya da ailesiyle birlikte evinde cemaatle kılarken, zevaid tekbirleri ile birlikte iki rekat kılsın. İftitah (ihram) tekbirinin ardından ilk rekatta 7 defa zevaid tekbiri getirilir. İkinci rekatta kıyam tekbirinin ardından beş zevaid tekbiri daha getirilir. Bu, Ebu Davud’un Hz. Aişe’den (r.a) rivayet ettiği hadise dayanıyor; ‘Rasulullah (s.a) Ramazan ve kurban bayramında ilk rekatta yedi ikinci rekatta beş tekbir getirirdi’. Bayram namazında hutbe şart değildir. Bir erkek evinde ailesiyle birlikte bayram namazı kıldığında namazını hutbe olmadan bitirsin” açıklamalarında bulundu.

Kıdemli Alimler Kurumu insanları, bu mübarek günlerde güneşin doğuşu ve batışı sırasında insanların sıkınıtlarını gidermesi için Allah’a dua etmeye çağırdı. Aynı zamanda kurul salgının etkilerini azaltmak adına hayırlar yapmak için acele etmeye, sadakaları artırmaya ve hasta ve yoksullara yardım etmeye ve insanlığın üzerinden bu belayı kaldırması, ülkemizi ve insanlarımızı bu salgına ve diğer bütün hastalıklara karşı koruması için Allah’a yalvarıp yakarmaya çağırdı.

Şarkul Avsat