Konkordato talep etmek de zamlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak avansa ilişkin bazı tutarlar artırıldı.

Buna göre iflasa tâbi olanlar için 17 bin lira iflas gideri 18 bin liraya; Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanacak ilan bedelinin asgari tutarı 650 liradan 700 liraya; diğer iş ve işlemler için 350 lira olarak belirlenen tutar da 400 liraya yükseltildi.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişiye ödenecek bin lira üzerinden belirlenen 5 aylık ücret tutarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilecek. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılacak. Independent Türkiye’nin haberine göre, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilecek.

Şarkul Avsat