Arap Parlamentosu Başkanı Dr. Meşal bin Fehm es-Sulemi.

Arap Parlamentosu Başkanı, terörist Husi milislere karşı uluslararası alana çağrı yaptı

Arap Parlamentosu Başkanı Dr. Meşal bin Fehm es-Sulemi, insansız bombardıman uçaklarını Suudi Arabistan Krallığı’nın topraklarına yönelten ve sivil vatandaşları hedef almaya devam eden darbeci Husi milislerin saldırıları sert bir dille kınadı.

Söz konusu saldırıların en sonuncusu gönderilen dört insansız bombardıman uçağıyla yapıldı.

Sulemi yaptığı açıklamada, darbeci Husi milislerin tekrarlayan terör saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin, uluslararası insan hakları hukukunun, uluslararası sözleşmelerin ve normların açık bir ihlali olduğunu, bölgenin güvenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Arap Parlamentosu Başkanı, Güvenlik Konseyi’nin, özellikle darbeci Husi milislere silah tedarikini yasaklayan 2216 sayılı kararlarını ihlal etmesi sebebiyle bu terörist saldırılardan İran rejimini sorumlu tuttu. İran silahlarının sürekli olarak darbeci Husi milislere sevk edilmesinin Yemen Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı açık bir saldırganlık, Yemen’in ve komşu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yöneltilmiş doğrudan bir tehdit olduğunu vurguladı. İran rejiminin bu davranışının, Yemen’deki savaş ateşini körüklemek ve krizi barışçıl yollarla çözmeye yönelik tüm çabaları başarısızlığa uğratmak için, bölgede ve dünyadaki yıkıcı gündemine hizmet eden düşmanca politikasını teyit ettiğini belirtti.

Sulemi, BM Güvenlik Konseyi’nden darbeci Husi milislerinin Krallık’taki sivilleri ve sivillere ait yerleri hedef alan bu düşmanca eylemlerini durdurmaya zorlamaya, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin 2216 sayılı kararıyla Husi milislere silah teminini yasaklayan kararlara İran rejimini uymaya zorlama çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu Başkanı, Yemen’de meşruiyeti destekleyen güçlerin, insansız bombardıman uçaklarının hedeflerine ulaşmadan düşürülmesindeki başarısına övgüde bulundu. Arap Parlamentosu’nun Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve istikrarını sağlamada tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Sulemi, söz konusu terör eylemlerine karşı koymak, vatandaşlarını ve ülke sakinlerini korumak için aldığı tüm önlemleri de desteklediğini kaydetti.

Şarkul Avsat