Bilim adamları bulutların ısıtılması yolu ile yağmur yağdırma üzerinde çalışıyor

Yeryüzündeki sıcaklık derecelerinin yükselmeye devam etmesi ve dünyanın birçok bölgesinde kuraklık ve çölleşme olgusunun büyümesi ile bu bölgelerde yağmur yağmasına yardımcı olacak yöntemler üzerinde bilimsel düzeyde araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

Bazı ülkeler tarafından onaylayan yağmur yağmasına veya belirli bir bölgenin üzerindeki bulutların uzaklaştırılmasına yardımcı “etki” mekanizmaları bulunmakta. Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi Medya Ofisi, BAE bilim adamlarının Rus bilim adamları işbirliği ile  bulutların ısılarının artırılması yolu ile yağışları teşvik etmek için yeni bir mekanizma önerildiğini duyurdu.

Üniversite’nin Medya Ofisi, BAE-Rus bilim adamları tarafından hazırlanan kuraklık sorunu ile ilgili özet bir çalışma yayınladı. Çalışmada bilim adamları, dünyanın birçok bölgesinde yağışların nadir olduğunu, bunun sebeplerinden birinin bulutların doğal yollarla yağmur yağması için uygun bir boyuta kadar büyümemesi olduğunu ve aslında bu bölgelerde bulutların nadiren oluştuklarını açıkladılar. Her iki durumda da, bu durum tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiliyor, yangınların artmasına ve insanların hayatlarında zorlukların oluşmasına sebep oluyor.

Bazı ülkelerde, yağmur yağmasını sağlayan kimyasal maddelerin kullanımına dayanan, mevcut onaylanmış bir mekanizma bulunuyor, ancak maliyetleri yüksek ve sürekli olarak  kullanılamıyor, bu yüzden bilim adamları çalışmalarında bu alanda makul bir maliyet ile bulutların gerekli seviyeye ulaşacak kadar büyümesi için bulutların hacmini artmasına yardımcı olan mekanizmalar ortaya koymak için çalıştılar.

Çalışma grubu tarafından önerilen alternatif mekanizma, ısı akımı oluşturabilecek güçlü bir jeotermal kaynak vasıtasıyla bulutların büyümesi için ısıtılmasına dayanıyor.

Çalışmaya göre, bilim adamları bu ısı akımının, bulutların en alt sınırlarına, yeryüzünden 3-4 km yüksekliğe ulaşması gerektiğini vurguluyor.

Çalışmaya katılan Profesör Robert Sakenan ısı akımı sıcaklığının, bulutların etrafındaki sıcaklıktan 10-20 santigrat derece daha fazla olması gerektiğini söyledi. Sakenan, sıcaklığın havada kaybolmadan bulutların en alt tabakalarına ulaşması için ısı akımı hızının saatte 100 km’ye ulaşması gerektiğini ve uçaklarda kullanılanlara benzer jet motorlarının bu hızdaki ısı akımının sağlayabileceğini açıkladı.

Şarkul Avsat