Lübnanlıların yüzde 55’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Lübnan ekonomisi için tehlike çanlarının sosyo-ekonomik açıdan çaldığını bildirdi.

ESCWA’dan yapılan açıklamada Lübnan vatandaşları arasında yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranının yüzde 55’e yükseldiği belirtilirken koronavirüs vakalarının sayısındaki ciddi artışa paralel olarak ülkeyi felç eden Beyrut Limanı patlamasının ardından ülkedeki yoksulluk oranında artış olduğu ve orta sınıfın da aşındığı kaydedildi.

”Lübnan’da Yoksulluk Sorunu: Çoklu ve birbirine bağlı şokların etkilerini sınırlandırmak için dayanışma zorunluluktur” başlıklı çalışmada yer alan tahminlere göre ülkede yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların oranı 2019’da yüzde 28 iken 2020’de yüzde 55’e çıktı. Aynı dönemde, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşların oranı ise yüzde 8’den yüzde 23’e, yani üç katına yükseldi.

Çalışmada, günde 14 doların altında geliri olanların sayısının 2,7 milyonu aştığına dikkat çekildi.Aşınmanın orta sınıf aleyhine geliştiği, gelirleri itibariyle orta sınıf addedilen kesimin toplam nüfusa oranının yüzde otuzlara gerilediği kaydedildi. Varlıklı sınıf kategorisinin de şoklara bağışıklığı olmadığının görüldüğünün belirtildiği çalışmada bu sınıfta yer alanların oranının da yüzde 15’ten yüzde beşe gerilediği bilgisi yer aldı.

Çalışmada ayrıca sosyal dayanışmanın önemi vurgulandı. Lübnan’ın Arap bölgesinde ve dünya genelinde servet dağılımında eşitsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğuna işaret edildi. 2019’da toplumun en zengin yüzde 10’un servetinin 232,2 milyar dolar olduğu tahmin edilen toplam kişisel servetin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu belirtildi. Çoklu ve birbiriyle ilişkili şoklar nedeniyle toplam servetin gerilemesinin beklendiği, bununla birlikte ‘servet dağılımındaki aşırı eşitsizliğin’ artarak devam edeceği öngörüldü.

Çalışmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan ESCWA Sekreteri Rola Daşti “Toplum dayanışması için ulusal bir fon oluşturmanın, insani krizi ele almak ve yoksulluk açığını azaltmak için acil bir gereklilik olduğunu’’ söyledi. Daşti ayrıca ‘uluslararası bağışçıları gıda ve sağlık güvenliğini korumayı güçlendirmeye yönelik doğrudan destek vermeye’ davet etti.

Gerekli ekonomik reformların yapılmasının önemine de işaret eden Daşti şu ifadeleri kullandı:

“Şeffaflık ve hesap verebilirlik bu süreçte çok önemli. Bir an önce gerekli reformlar yapılmalı, toplumsal sorumluluk bilinci artırılmalı. İşverenler bu zorlu süreçte çalışanlarla dayanışma içinde olmalı. Toplumsal dayanışma olmadan gelir dağılımındaki bu uçurumlar kapanmaz.”

Şarkul Avsat