Kızıldeniz Şirketi, çevre koruma ve geliştirme yönetimi için entegre çözümler uygulamayı planlıyor.

Suudi Arabistan: Kızıldeniz projesindeki ihlaller nedeniyle bazı yetkililer görevden alındı

Suudi Arabistan, El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu, Kızıldeniz Şirketi ve es-Souda Geliştirme Şirketi’nden gelen ihlal bilgilerinin ardından bazı yetkililerin emekliliğe sevk edildiğini, bazılarının da görevden alındığını açıklayarak, Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından tüm bu yetkililerin soruşturulacağını bildirdi.

Kral Selman,  El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu, Kızıldeniz Şirketi ve es-Souda Geliştirme Şirketi’nden alınan ‘el-Ula’daki ihlallere ek olarak, Kızıldeniz projesi arazilerinde 5 bine yakın ihlal gerçekleştiğine’ dair bilgilere dayanarak bir kraliyet emri çıkardı.

Söz konu bilgilerde, El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu, Kızıldeniz Şirketi ve es-Souda Geliştirme Şirketi tarafından ruhsat verilmeyen kamplardaki suistimaller de ifade edildi.

Bu ihlallerin, proje ve planlarının tamamlanmasına büyük etkisinin yanı sıra çevresel zarar teşkil ettiği düşünülüyor.

Mevcut ihlallere, komisyona veya yukarıda belirtilen şirketlerin yargı yetkisine aykırı olarak bazı yetkililer tarafından yasadışı olarak izni verildiği tespit edilmesin nedeniyle Kraliyet emri yayınlandı. Kararda şu maddelere yer verildi:

1-Sınır Muhafızları Genel Müdürü Korgeneral Avad el-Balavi’nin emekliliğe sevk edilerek görevine son verilmesi.

2- Umluc ve Vecih Valileri ve Souda Merkez Başkanı’nın görevine son verilmesi.

3- Umluc ve Vecih’deki sınır koruma teşkilatı komutanlarının görevine son verilmesi.

4- İhlallerden sorumlu memur ve İçişleri Bakanlığı’ndaki yardımcısının yanı sıra Medine, Tebük ve Asir vilayetlerinde ihlalden sorumlu olanların görevine son verilmesi.

5-Tebük Bölge Sekreteri ile Umluc, Vecih ve Souda belediye başkanlarının görevine son verilmesi.

6- Medine ve Tebük bölgesi belediyelerinde ihlalden sorumlu kişilerin görevlerine son verilmesi.

7- İçişleri, Belediye ve Köyişleri Bakanlıkları ile Medine, Tebük ve Asir valiliklerine tüm ihlalleri ortadan kaldırmaları için bir aylık süre verilmesi. Bu tarihten sonra başka bir ihlal olması durumunda çok katı önlemler alınması.

8- Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun, yukarıda belirtilen tüm görevlileri, yukarıda belirtilen ihlallere ilişkin sorumlulukları konusunda derhal soruşturması ve bunlara karşı yasal işlem başlatması.

Şarkul Avsat