ABD Başkanı Donald Trump

ABD anayasasına göre, Trump’ın yardımcısı başkan vekili olabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki iki başkan gibi koronavirüs tedavisi gördüğü sırada görevini geçici olarak yardımcısı Mike Pence’e devredebilir.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek karantinaya girdiğini açıkladı.

1963’te dönemin ABD Başkanı John F Kennedy’nin öldürülmesinden sonra çıkarılan ve 1967’de kabul edilen ABD anayasasının 25. maddesinin 3. fıkrasına göre başkan görevlerini yardımcısına devredebilir.

Trump görevde olmasına rağmen yardımcısı Pence, başkan vekili görevini üstlenmeye hazır olduğunu yazılı olarak ilan edebilir.

Üçüncü fıkrayı etkinleştirme örnekleri

13 Temmuz 1985’de Ronald Reagan’ın kolon kanseri ameliyatı sırasında yetkiler başkan yardımcısına devredilmişti.

Reagan, üçüncü fıkranın hükümlerinden haberdar olduğunu belirten bir mektup imzaladı ve Başkan Yardımcısı George HW Bush o dönem yaklaşık sekiz saat süren bir başkanlık görevi üstlendi.

29 Haziran 2002’de Başkan George W. Bush, kolonoskopi olmadan önce yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Dick Cheney’e devrederek anayasanın 3. fıkrasını etkinleştirdi.

Cheney, sabah 07.09 ila 09.24 saatleri arasından Başkan vekili görevi yürüttü.

21 Temmuz 2007’de Bush, kolonoskopi öncesi tekrar bu kararı aktive etti ve Cheney sabah 7.16’dan akşam 9.21’e kadar başkan vekili olarak atandı.

Dördüncü fıkra

Dördüncü fıkraya göre, Başkan yardımcısı ve hükümet görevlileri, yasa uyarınca Kongre ve Senato Başkanlarını başkanın “yetki ve görevlerini yerine getiremeyeceği” konusunda bilgilendirilebilir.

Böyle bir durumda, Başkan Yardımcısı, Başkan Vekili görevini üstlenir. Eğer Başkan, Kongre üyelerine “eksiklik” olmadığını bildirirse ve bu yönde bir itiraz olmazsa göreve devam eder. Ardından Kongre’nin 48 saat içinde toplanması gerekir.

Meclis ve Senato üyelerinin üçte ikisi başkanın görevini yerine getiremeyeceğini oylarsa, başkan yardımcısı bir sonraki başkanlık seçiminde Beyaz Saray’da kimin oturacağına karar verilinceye dek görevde kalır.

Aksi olursa vekil göreve devam eder.

Şarkul Avsat